erfgoedobject

Hoeve Deploige

bouwkundig element
ID
32299
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32299

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Deploige
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Voormalige gesloten hoeve, reeds als een gesloten complex aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1846). Begin 18de eeuwin het bezit van Jean Warnants. Het echtpaar Michel en Aldegonde Warnants-Coenen verbouwde de hoeve in 1780, confer inscriptie ANNO 1780 M[ichel]xW[arnants] op houten latei boven inrijpoort. Vanaf 1848 was het goed eigendom van de familie Deploige.

Bakstenen gebouwen, deels op gecementeerde plint, onder zadeldaken (Vlaamse pannen, mechanische bij woonhuis), opgesteld rondom een heden deels gekasseid en begraasd erf. De poortvleugel ten noordwesten en het woonhuis met aansluitende stallen ten zuidwesten dateren van 1780, met aanpassingen aan sommige vensters uit het eerste kwart en de tweede helft van de 19de eeuw; de recent sterk aangepaste stallingen ten noordoosten en ten zuidoosten dateren uit de 19de eeuw, in kern mogelijk uit het vierde kwart van de 18de eeuw.

Ten noordwesten, poortvleugel met rechthoekige poort en aansluitend melkhuis van twee traveeën; twee rechthoekige vensters in vlakke omlijstingen van hergebruikte (?) hardsteen. Erfzijde: melkhuis met getoogde muuropeningen in vlakke hardstenen omlijstingen met sluitsteen als hergebruikt materiaal van circa 1780.

Ten zuidwesten, woonhuis van vier traveeën en twee bouwlagen (nok loodrecht op de straat, verhoogde dakhelling). Op de begane grond: getoogde muuropeningen in vlakke hardstenen omlijstingen met sluitsteen, eveneens als hergebruikt materiaal van circa 1780; verbrede vensteropeningen; getoogde bovenvensters uit de tweede helft van de 19de eeuw met hardstenen lekdrempels, waaronder een laadvenster. Puntgevel aan straatzijde met keldergat, twee rechthoekige, eertijds beluikte benedenvensters in vlakke hardstenen omlijstingen uit het eerste kwart van de 19de eeuw en twee getoogde bovenvensters uit de tweede helft van de 19de eeuw. Achtergevel met gelijkaardige deur als bij de voorgevel; rechthoekige beneden- en getoogde bovenvensters uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Aansluitend bij het woonhuis, stallen met aan de erfzijde gelijkaardige muuropeningen als aan de voorgevel van het woonhuis; tweede bouwlaag met hooizolders.

Ten noordoosten, stallen, gelegen aan de Jesseren weg: erfzijde met getoogde deur in vlakke hardstenen omlijsting met sluitsteen als hergebruikt materiaal van circa 1780; halfronde en recent aangepaste, rondboogvensters op de begane grond; tweede bouwlaag met hooizolders; tegen de gevel: grafsteen van J. Deploige (+ 1882), burgemeester van Vliermaal, en van zijn vrouw M.A. Robben (+ 1899). Aan de straatzijde: twee recente garagepoorten.

Ten zuidoosten, stallen met grotendeels recent gewijzigde muuropeningen. Zijgevel aan de straatzijde met halfronde en recent aangepaste, rondbogige vensters. Aanbouw achteraan onder doorlopend dakschild; recente poort aan de straatzijde.

  • BOGAERTS D. e.a., Kortessem. 50 historische getuigen, (Tongeren), (1986), p. 52-53, ill.

Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Deploige [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32299 (Geraadpleegd op )