Hoeve Nederveld

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kortessem
Deelgemeente Vliermaalroot
Straat Baron A.de Heuschstraat
Locatie Baron A.de Heuschstraat 64, Kortessem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortessem (adrescontroles: 12-05-2007 - 12-05-2007).
  • Inventarisatie Kortessem (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Nederveld

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige gesloten hoeve, op de Ferrariskaart (1771-77) aangeduid als een L-vormig complex en in de Atlas van de Buurtwegen (1846) als een semi-gesloten hoeve zonder het huidige poortgebouw.

In een hoogstamboomgaard achterin gelegen, heden volledig gesloten complex, bestaande uit een noordwestelijk poortgebouw uit de tweede helft van de 19de eeuw, een ten noordoosten aansluitend woonhuis van 1916 confer jaarsteen, twee dienstgebouwen ten noordoosten en ten zuidoosten, in kern uit de eerste helft van de 19de eeuw en recente stallen ten zuidwesten.

Ten noordwesten, poortgebouw onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), oorspronkelijk in vak- en leembouw, nu versteend, met verhoogde rondboogpoort in een hardstenen omlijsting met negblokken; schamppalen. Pannen beschieting en resten van vakwerk met bakstenen vullingen in zijgevel. Windwijzer met inscriptie "MM 1796".

Ten noordoosten aansluitend boerenburgerhuis in baksteenbouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen). Gevelsteen met inscriptie boven deur: "L.W.V.//1916". Voorgevel geordonneerd door middel van een middenrisaliet, hoeklisenen en verbindende baksteenfriezen. Getoogde muuropeningen met hardstenen lekdrempels, sluit- en aanzetstenen; deur in een vlakke hardstenen omlijsting op neuten.

Ten zuidwesten van het erf: recente stallen in cementblokken (voormalige koeienstallen). Overige dienstgebouwen van baksteen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), met gewijzigde ordonnanties. Het dienstgebouw ten zuidoosten, waarvan de zijgevel met pannen beschieting, was oorspronkelijk in vak- en leembouw.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk & Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Baron A.de Heuschstraat

Baron A.de Heuschstraat (Kortessem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.