erfgoedobject

Twee hoeven

bouwkundig element
ID
32357
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32357

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Twee hoeven
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Fonteinstraat zonder nummer en nummer 13 zijn respectievelijk een U-vormige hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw, met versteend woonhuis en dienstgebouwen in vakwerk, en een oorspronkelijk gesloten hoeve met woonhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw en dienstgebouwen uit einde 19de eeuw; bewaarde dwarsschuur in vakwerk.

De U-vormige hoeve met oudere vakwerkschuur heeft naast het 20ste-eeuwse bakstenen woonhuis een straathek uit het interbellum van een in gras omgezette moestuin. Het is een witgeschilderd hek van zes traveeën plus een deurhekje; bandijzer werd gebruikt zowel voor de regels als voor de op weerhaken eindigende onderspijltjes en spijlen. De stijlen zijn vierkante staven en zijn op gelijkaardige wijze beëindigd. Twee gesnoeide taxussen tegen de gevel zijn de enige begroeiing.

  • DE MAEGD C. EN VAN DEN BROECK M. 2007: Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Limburg. Deel 3: Alken, Borgloon, Heers, Kortessem, Wellen, Brussel, Agentschap RO-Vlaanderen. Onroerend Erfgoed.

Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Twee hoeven [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32357 (Geraadpleegd op )