erfgoedobject

Hoeve met losstaande bestanddelen

bouwkundig element
ID
32374
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32374
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw, als semi-gesloten nederzetting aangeduid in de Atlas van de Buurtwegen (1846). Ordonnantie: woonhuis-stal.

Stijl- en regelwerk met deels lemen, deels bakstenen vullingen. Pannen beschieting aan de straatzijde. Kozijnen met later houtwerk, oorspronkelijk beluikt aan de voorgevel. Traditionele indeling met gang in de linkertravee en centrale schouw tussen woonkeuken en kamer.

Ten zuidoosten: later, versteend dienstgebouw onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen).


Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk, Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losstaande bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32374 (Geraadpleegd op )