Vakwerkhoeve met bakhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kortessem
Deelgemeente Vliermaalroot
Straat Papeheide
Locatie Papeheide 32, Kortessem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortessem (adrescontroles: 12-05-2007 - 12-05-2007).
  • Inventarisatie Kortessem (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vakwerkhoeve met bakhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Vakwerkhoeve met bakhuis

Deze bescherming is geldig sinds 15-04-2008.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Vakwerkhoeve met bakhuis: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-04-2008.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vakwerkhoeve met bakhuis uit het begin van de 20ste eeuw.

Historiek

Op het primitief kadaster (kadastrale mutatieschets van 1848 – oude toestand) staan twee aan mekaar gebouwde volumes afgebeeld. Ook in de Atlas van de Buurtwegen (1840-1844) is deze vorm terug te vinden. Op de mutatieschets van 1848 worden deze twee volumes opgesplitst in twee percelen. Het achterliggende volume werd nadien verkleind, waardoor het in 1859 los stond van het straatvolume.

Beide volumes werden ten laatste in 1887 volledig vervangen door drie nieuwe losstaande volumes: een gebouw tegen de straatkant en één dwars op de straat gericht, achteraan staat nog een kleiner volume. In 1908 bleken de twee aan de straat gelegen volumes verdwenen te zijn. In 1912 verscheen hier op de mutatieschetsen een hoofdgebouw, dwars op de straat gericht (huidig woonhuis), met haaks erop een aanbouw (stallen, ondertussen reeds afgebroken). Ten oosten stonden twee kleine bijgebouwen. Ten laatste in 1946 werd tegen de zijgevel van het hoofdgebouw een andere woning gebouwd.

Beschrijving

De hoeve bestaat uit een woonhuis en bakhuis.

Ten zuiden, dwars op de straat, staat het woonhuis met stallen aan de straatzijde, van vijf traveeën (zes ankerbalkgebinten) en één bouwlaag. De gevels bestaan uit beschilderd stijl- en regelwerk met grotendeels lemen vullingen. De voorgevel bevat twee staldeuren, een deur en twee kleine vensters. In de kopgevel aan de straatzijde zit een rechthoekig luik. De achtergevel telt twee beluikte rechthoekige vensters in de linkerhelft.

Ten oosten, aan de straatzijde, staat een bakhuis van twee traveeën in vakwerk, met een bakoven onder zadeldak aangebouwd tegen de gebintgevel.

Het vitswerk lijkt een mengeling te zijn van het Kempisch type (halfhoutse horizontale balken met opgenagelde vitsstokken) en het Haspengouwse type (horizontale regels liggen in het vlak van de stijlen).

Achter de hoeve sluit een andere woning aan, ten laatste in 1946 gebouwd.

Interieur

De woning heeft nog een traditionele indeling met twee naast elkaar gelegen kamers en centrale schouw aan de zuidzijde en twee kleine kamers aan de noordzijde. Aan de straatzijde bevindt zich het schuur- en stalgedeelte.

  • PAUWELS D. & SCHLUSMANS F. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Turnhout, 436.

Bron: Beschermingsdossier DL002435, Kortessem - Vakwerk (digitaal dossier)

Datum tekst: 2008

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Vliermaalroot

Vliermaalroot (Kortessem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.