erfgoedobject

Meisjesschool

bouwkundig element
ID
32396
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32396

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Meisjesschool
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Sedert 1962 gemeenteschool voor kleuter- en lager onderwijs. Gebouwd door de gemeente in 1872-1877 naar ontwerp van provinciaal architect H. Jaminé (Hasselt). De leiding van de school, in 1870 opgericht door toedoen van pastoor A. Bollen, werd toevertrouwd aan de Zusters van Maria van Leuven, die er verdwenen van 1879 tot 1884, toen er met de liberale regering een schooloorlog woedde. Na de Tweede Wereldoorlog, namelijk in 1948, achteraan uitgebreid.

Alleenstaand gebouw, ietwat achterin ten opzichte van de rooilijn, met tot omtrent de jaren 1920 omhaagde voortuin; zeven traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (nok parallel aan de straat, kunstleien). Siergevelsteen met volgende inscriptie: AUSPICE MARIA/INCOLAE JUVENTUTI./AEDIFICANT.

Bakstenen gebouw op dito plint met hardstenen lijst en dito keldergaten. Lijstgevel gemarkeerd door lisenen aan de hoeken en in het middenrisaliet van drie traveeën. Boven het centrale venster van de tweede bouwlaag bevindt zich een rondboognis met Onze-Lieve-Vrouwbeeld. Getoogde vensters in een geprofileerde bakstenen omlijsting en opgevat als een soort van kloosterkozijn met natuurstenen dorpels en druiplijst. Bewaarde ramen. Analoge afwerking van de muuropeningen in de andere gevels. Getoogde deur in hardstenen omlijsting met tussendorpel en geprofileerde druiplijst.

  • BOGAERTS D. e.a., Kortessem. 50 historische getuigen, (Tongeren), (1986), p. 26-27, ill.
  • DARIS J., Notices historiques sur les églises du diocèse de Liège, 10. Luik, 1882, p. 163-169.
  • DRIESEN W., Fonds Provinciale Dienst der Gebouwen. Plannen. Snelinventaris van nog niet behandelde plannen, s.l., 1995, z.pag.
  • GILISSEN J., Kortessem in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1981, prentkaart nr. 27.
  • MEUL V. & JAMINE W, Van Waterstaatskerk tot Mijncité. Een historiek van het bouwen in Limburg door drie generaties provinciale bouwmeesters Jaminé (1832-1921), Cultureel erfgoed in Limburg; 2, Hasselt, 1999, p. 227.
  • ROEBBEN J., Kortessem. (Een geschiedkundig overzicht), Kortessem, 1988, p. 124.
  • SMITT C., Kortessem, onuitg. verhandeling, Hasselt, 1978, p. 37, 38.

Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk, Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Meisjesschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32396 (Geraadpleegd op )