erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
32399
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32399

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gesloten hoeve met losstaande dwarsschuur ten noordoosten, in de Atlas van de Buurtwegen (1844) reeds als een gesloten complex aangeduid, evenwel zonder de schuur, maar met een kleiner losstaand dienstgebouw aan de straatzijde rechts. Bestanddelen gegroepeerd rondom een gebetonneerd erf.

Ten zuidoosten, rondboogpoort met hardstenen imposten en sluitsteen, rechts hiervan de voormalige bakstenen paardenstal, het geheel onder zadeldak (mechanische pannen).

Ten noordoosten, oorspronkelijk boerenhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder mank zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), uit de eerst helft van de 19de eeuw. Gebouw in stijl- en regelwerk met lemen vullingen, op lage bakstenen stoel en gepikte plint. Hoek achteraan rechts onderkelderd. Erfzijdegevel met uitstekende dakrand op daklijstbalkjes en houtwerk, waarschijnlijk daterend uit de eerste helft van de 19de of midden 19de eeuw. Achtergevel met beluikte vensters en een bolkozijn. Aangepaste indeling. De overige gebouwen zijn, op de schuur na, alle van baksteen.

Bij het nieuwe woonhuis, tegenover het oorspronkelijke, is de verstening van 1914 door middel van ankers in de zijgevel aan de straatkant aangeduid.

Ten noordwesten, achteraan het erf, bevinden zich de stallingen. Ten noorden, losstaande dwarsschuur in vakwerk onder zadeldak (Vlaamse pannen), met aan de voorgevel een open schob onder doorlopend dakschild.


Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk, Schlusmans, Frieda
Datum  :

Aanvullende informatie

De losstaande dwarsschuur verscheen in 1904 op de kadastrale mutatieschetsen en is tot op heden onveranderd gebleven.

  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DL002435, Hoeven en omgeving Kortessem - Vakwerk (S.N., 2008).
Auteurs : Lambein, Sofie
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32399 (Geraadpleegd op )