Huis Houbrechts

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kortessem
Deelgemeente Kortessem
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 7, Kortessem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortessem (adrescontroles: 12-05-2007 - 12-05-2007).
  • Inventarisatie Kortessem (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Houbrechts

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als monument Huis Houbrechts: gevel, bedaking en kelder
gelegen te Dorpsstraat 7 (Kortessem)

Deze bescherming is geldig sinds 29-04-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Huis Houbrechts van circa 1640. Oudste burgerlijk gebouw uit de dorpskom. Restauratie in 1991-1993 naar ontwerp van architect W. De Wijngaert (Hasselt.

Dubbelhuis, vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), uit de eerste helft van de 17de eeuw. Gebouw van baksteen (eerste bouwlaag) en vakwerk (tweede bouwlaag) op een bakstenen plint, eertijds volledig bepleisterd en beschilderd.

Op de eerste bouwlaag komen resten van mergelstenen speklagen voor, alsook een dito hoekband rechts. Op de tweede bouwlaag bestaat het vakwerk met recente vullingen uit een ankerbalkgebint met vijf gebintstijlen, vier regels en twee gebintstijlschoren. Recente kruis- en kloosterkozijnen op de eerste bouwlaag, houten bolkozijnen op de tweede. Gedrukte rondboogdeur in een verankerde mergelstenen omlijsting met afgeschuinde neg en negblokken; bovenlicht tussen twee geprofileerde lijsten met centrale rondboognis.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening Huisvesting en Monumentenzorg Limburg, Cel Monumenten en Landschappen, dossier nr. 166.
  • Bondige inventaris..., p. 240.
  • BOGAERTS D. e.a., Kortessem. 50 historische getuigen., (Tongeren), (1986), p. 38-39, ill.
  • VANAUDENAERDE J., Kortessem ...,.,1, Kortessem, 1991 p. 9-11, fig. op p. 8, afbn. op p. 10, 16, 55.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk & Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Dorpsstraat

Dorpsstraat (Kortessem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.