Burgerhuis met kern in vakwerk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kortessem
Deelgemeente Kortessem
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 23, Kortessem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortessem (adrescontroles: 12-05-2007 - 12-05-2007).
  • Inventarisatie Kortessem (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis met kern in vakwerk

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Burgerhuis met kern in vakwerk

Deze bescherming is geldig sinds 04-12-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Burgerhuis van vier traveeën en tweeënhalve bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), uit het derde kwart van de 19de eeuw.

Bakstenen gevel op gecementeerde plint. Getoogde vensters met hardstenen lekdrempels en halfronde zoldervensters met behouden waaiervormige roedeverdeling op dito lekdrempels. Recente winkelpui in de twee rechtertraveeën.

Het steegje tussen nummer 21 en 23 werd in het derde kwart van de 19de eeuw overbouwd, maar de servitude bleef bewaard door middel van een gang tussen beide gebouwen. Dit pad naar het noordwesten, aangeduid in de Atlas van de Buurtwegen (1844), vormde een verbindingsas met de huidige Klokkenhofstraat.

  • VANAUDENAERDE J., Kortessem ...,.,1, Kortessem, 1991 p. 17-19, fig. op p. 13, tekening van J. Alen uit 1920 op p. 14, afb. op p. 16 (alle vóór de recente verbouwing).

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk & Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Dorpsstraat

Dorpsstraat (Kortessem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.