Opeindekapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kortessem
Deelgemeente Kortessem
Straat Opeindestraat
Locatie Opeindestraat zonder nummer, Kortessem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortessem (adrescontroles: 12-05-2007 - 12-05-2007).
  • Inventarisatie Kortessem (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Opeindekapel

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Er bevond zich eertijds een oudere kapel aan de overkant van de weg, zoals aangeduid in de Atlas der Buurtwegen (1844). De huidige dateert van circa 1900 en werd hoogstwaarschijnlijk door de buurtbewoners gebouwd. Met afbraak bedreigd, ijverde de plaatselijke rijkswachtbrigade voor het behoud van de kapel, die in 1983-1984 werd gerestaureerd.

Rechthoekige bakstenen kapel van één travee onder zadeldak (kunstleien?) met dakruitertje. Zijgevels met baksteenfries en telkens één rondboogvenster. Rondboogportaal in hardstenen omlijsting.

Mobilair: Het Onze-Lieve-Vrouwbeeld, een Maaslandse gepolychromeerde Sedes Sapientiae uit de tweede helft van de 14de of de 15de eeuw, tot bij de restauratie in de kapel bewaard, is nu bij de Rijkswacht van Kortessem opgeborgen. Het wordt nog enkel bij de Opeindefeesten, derde zondag van september, in de kapel getoond. Beschilderd houten barokaltaar (18de eeuw) met tabernakel.

  • BOGAERTS D. e.a., Kortessem. 50 historische getuigen, (Tongeren), (1986), p. 8-9, ill.
  • ROEBBEN, J., Kapellen in Groot-Kortessem, Kortessem, 1996, p. 16-17, afbn.
  • SMITT C., Kortessem, onuitg. verhandeling, Hasselt, 1978, p. 19, 53 (ill.).
  • S.N., Wederopenstelling Wijkkapel Opeinde 23-9-'84, s.l.e.a.
  • VANAUDENAERDE J., Kortessem, historisch perspectief, 2. Herbroek 1840-1994, Kortessem, 1994, p. 4.
  • VANAUDENAERDE J., D'n tram van Kortessem. Z'n historie, Kortessem, 1988, p. 86.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Opeindestraat

Opeindestraat (Kortessem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.