Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kortessem
Deelgemeente Kortessem
Straat Opeindestraat
Locatie Opeindestraat 121, Kortessem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortessem (adrescontroles: 12-05-2007 - 12-05-2007).
  • Inventarisatie Kortessem (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 15-04-2008.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-04-2008.

Beschrijving

Oorspronkelijk hoeve met losstaande bestanddelen, daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw met aanhorigheden uit de tweede helft van de 19de eeuw, in de Atlas van de Buurtwegen (1844) aangeduid als een L-vormig complex met woonhuis en haakse stal (?) ten zuiden.

Heden gesloten en samengesteld uit een woonhuis ten zuidoosten, een poortvleugel met stal ten noordoosten, stallingen ten zuidwesten en een dwarsschuur ten noordwesten.

Poortvleugel en aansluitende stal aan de Vinckenroyestraat, onder zadeldaken (Vlaamse pannen). Stijl- en regelwerk met lemen vullingen, de stal deels versteend. Aangepast woonhuis onder zadeldak (nok parallel aan de Opeindestraat, mechanische pannen vooraan, Vlaamse achteraan). Latere bakstenen voorgevel en rechter zijgevel in vakwerk, met vergroot bolkozijn.

Ten zuidwesten en haaks op het woonhuis, stal (?) in vakwerk met lemen vullingen, onder zadeldak (Vlaamse pannen). Aansluitend een recente of versteende stal. Ten noordwesten en evenwijdig aan het woonhuis, ruime dwarsschuur van vier traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), eveneens opgetrokken in genoemd stijl- en regelwerk.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Opeindestraat

Opeindestraat (Kortessem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.