Kasteel Printhagen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kortessem
Deelgemeente Kortessem
Straat Printhagendreef
Locatie Printhagendreef 4, Kortessem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
 • Adrescontrole Kortessem (adrescontroles: 12-05-2007 - 12-05-2007).
 • Inventarisatie Kortessem (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteel Printhagen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Kasteel Printhagen: kasteel

Deze bescherming is geldig sinds 12-06-1986.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kasteel Printhagen: kasteel en kasteelhoeve met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 12-06-1986.

Beschrijving

Gelegen in een Engels park dat zich voornamelijk ten zuidwesten uitstrekt. Aan de straatzijde bevinden zich hardstenen pijlers, waartussen een ijzeren hek.

Het kasteel sluit nu nog steeds ten zuidwesten aan bij de zuidoostelijke hoevevleugel met de dubbele dwarsschuur, zoals aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77). Dringende onderhoudswerken aan de bedaking in 1989, onder leiding van het architectenbureau G. Janssen en J. Loix (Tongeren). Momenteel verbouwing en restauratie van het kasteel onder leiding van het architectenbureau Jamaer (Hasselt).

Zware vierkante constructie van vijf traveeën en drie bouwlagen, onder een hoog tentdak (leien) met drie dakkapellen en een achthoekige lantaarn als bekroning, in kern uit de eerste helft van de 17de eeuw. In 1744 wordt deze lantaarn door de Saumery vermeld, die tevens aanstipt dat de woontoren in zijn tijd nog door een eigen gracht omringd was. Bakstenen gebouw met mergelstenen afwerking, bestaande uit speklagen, hoekbanden, steigergaten en kleine rechth. vensters met negblokken op de derde bouwlaag; ook nog gedichte kloosterkozijnen op de tweede bouwlaag. Lelievormige krulankers.

Verbouwing: kalkstenen steekboogvensters op de eerste twee bouwlaag, van circa 1760. Getoogde deur in een kalkstenen geblokte omlijsting met sluitsteen en geprofileerde druiplijst, eveneens van circa 1760. Dubbele trap van bescheiden afmetingen. De drie vrijstaande gevels van het kasteel zijn, op deze deur na, volkomen identiek.

Interieur in Luikse rococo uit eind 18de eeuw: houten trap in hal; stuc in eetzaal; marmeren schouwen. Aansluitend lager deels verbouwd dienstgebouw ten noordoosten, tussen kasteel en dubbele dwarsschuur in, onder zadeldak met drie dakkapellen, uit de 18de eeuw. Rechthoekige muuropeningen in vlakke hardstenen omlijstingen. Twee hardstenen rondboogpoorten met negblokken. Waarschijnlijk de voormalige paardenstallen.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Limburg, Cel Monumenten en Landschappen, dossier nr. 300.
 • BOGAERTS D. e.a., Kortessem. 50 historische getuigen, (Tongeren), (1986), p. 12-13, ill.
 • DARIS J., Notices historiques sur les églises du diocèse de Liège, 10, Luik, 1882, p. 163-169, 199-200.
 • DE BORMAN C., Histoire du château de Colmont, (Bulletin de l'Institut archéologique Liégeois, 5, 1862, p. 140-143).
 • DIRIKEN P., Het Kortessems landschap in geografisch-historisch perspektief, (Groenkontakt, 10, 1984, p. 177).
 • D(USAR) A., Het land van Loon. Het Kunstpatrimonium, (De Tijdspiegel, XX, 1965, p. 51.
 • GENICOT L.F., ed., (Het groot kastelenboek van België). Kastelen en buitenplaatsen, Brussel, 1977, p. 165.
 • GILISSEN J., Kortessem in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1981, p. 1, prentkaart nr. 14.
 • GILISSEN J., Kortessem in oude prentkaarten, 2, Zaltbommel, 1994, p. 1.
 • PAQUAY J., De heerlijkheid Printhagen (Kortessem), (Limburg, 17, 1935, p. 10-13).
 • RASKIN L., Inventaris van de Limburgse kastelen, (De tijdspiegel, 26, 3, 1971, p. 1, 26, afb.
 • ROEBBEN, J., Kapellen in Groot-Kortessem, Kortessem, 1996, p. 24-25, afb.
 • ROEBBEN J., Kortessem. (Een geschiedkundig overzicht), Kortessem, 1988, p. 111, 177-185, fign. 65-70.
 • SAUMERY P. L., Histoire du pays et de la ville de Liège. ///of Annuaire des châteaux de Belgique, p. 283.
 • SMITT C., Kortessem, onuitg. verhandeling, Hasselt, 1978, p. 16, 23, 33, 51-52 (ill.), 60, 61 (ill.), 63 (ill.).
 • S.N., Bondige inventaris..., p. 239-240.
 • S.N., Limburgs Haspengouw. Bundel studiën..., p. 310.
 • VANAUDENAERDE J., Kortessem, historisch perspectief, 2. Herbroek 1840-1994, Kortessem, 1994, p. 1, 12.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Printhagendreef

Printhagendreef (Kortessem)

is gerelateerd aan Herenboerparkje bij kasteel Printhagen

Printhagendreef 4 (Kortessem)

Geen afbeelding beschikbaar

is gerelateerd aan Vakwerkschuur met hekwerk

Printhagendreef zonder nummer, Kortessem (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.