Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kortessem
Deelgemeente Kortessem
Straat Reeweg
Locatie Reeweg 87, Kortessem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortessem (adrescontroles: 12-05-2007 - 12-05-2007).
  • Inventarisatie Kortessem (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als monument Gesloten hoeve: boerenwoning, stallen en poortgebouw
gelegen te Reeweg 87 (Kortessem)

Deze bescherming is geldig sinds 15-04-2008.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gesloten hoeve: dwarsschuur en omgeving
gelegen te Eikveldstraat, Reeweg (Kortessem)

Deze bescherming is geldig sinds 15-04-2008.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De gesloten hoeve werd reeds aangeduid op de Ferrariskaart (17701-1778) en is nog gedeeltelijk opgetrokken in vakwerk.

Historiek

De hoeve staat reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1771-1778). In de Atlas van de Buurtwegen (1844) staat de hoeve afgebeeld als semi-gesloten complex, met een klein losstaand volume ten noordwesten ervan (mogelijk bakhuis). Deze toestand blijft onveranderd tot ten laatste 1857, wanneer op de mutatieschets te zien is dat de oostelijke vleugel verlengd wordt tot aan de noordelijke, zodat een gesloten complex ontstaat. In 1864 blijkt de westelijke vleugel vergroot te zijn in de diepte. Tegen 1905 wordt een klein losstaand volume aan de straatkant bijgebouwd. Op de mutatieschets van 1953 lijken de noordelijke en de oostelijke vleugel herbouwd te zijn, het losstaande volume aan de straat is vergroot.

Beschrijving

De erfzijdegevel van het woonhuis bestaat uit stijl- en regelwerk. Deze gevel van anderhalve bouwlaag telt twee grote beluikte rechthoekige vensters, een deur en twee kleine rechthoekige vensters. Het stalgedeelte uiterst rechts is versteend, alsook de overige gevels van het woonhuis. De versteende kopgevel aan straatzijde heeft een groot, getoogd venster met luiken en een klein getoogd venster op de verdieping.

Ten zuiden, aan de straat gelegen, bevindt zich de poortvleugel. Ook deze is enkel aan erfzijde nog in stijl- en regelwerk, met van links naar rechts: een poort, een staldeur en klein stalvenster, een vierkant en een rechthoekig venster. De straatgevel bevat een getoogd venster en een kleine beeldennis naast de poort. De stalvleugel ten oosten bestaat uit stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen en bevat vijf staldeuren. De dwarsschuur ten noorden is volledig vernieuwd.

Interieur

In het woonhuis bevinden zich links van de inkom de twee woonruimtes met centrale haard, rechts van de inkom een kamer. Tegen de achtergevel is een recente aanbouw opgetrokken.

Omgeving van de hoeve

De omgeving van de gesloten hoeve wordt gekenmerkt door een open landschap met verspreide vakwerkhoeven. De gesloten hoeve is omgeven door weilanden met enkele solitairen en een aantal populieraanplantingen. Rechts van de hoeve, aan de straatzijde, staat een zeer oude geknotte es.

Aan de overkant van de straat staat een andere hoeve, grotendeels in een nep-vakwerkstijl, maar het schuurgedeelte heeft nog een authentieke vakwerkstructuur.

Iets verderop, waar de Eikveldstraat uitkomt op de Reeweg bevindt zich een hoevecomplex dat nog volumes bevat met een vakwerkkern. Op sommige plaatsen zijn zelfs de vakwerkgevels nog bewaard achter de bakstenen gevel. Naast de hoeve staat een open schuur (onder zadeldak met Vlaamse pannen) waartegen een open schob onder doorlopend dakschild. Het erf is aan de kant van de Eikveldstraat afgezoomd door een haagbeukhaag.

Beide hoeven dateren van na circa 1850, aangezien ze niet opgetekend zijn in de Atlas van de Buurtwegen (1844).

  • PAUWELS D. & SCHLUSMANS F. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Turnhout, 384.

Bron: Beschermingsdossier DL002435, Kortessem - Vakwerk (digitaal dossier)

Datum tekst: 2008

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Reeweg

Reeweg (Kortessem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.