Hoeve Valik

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Kortessem
Deelgemeente Kortessem
Straat Valikstraat
Locatie Valikstraat 2, Kortessem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortessem (adrescontroles: 12-05-2007 - 12-05-2007).
  • Inventarisatie Kortessem (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Valik

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Hoeve Valik

Deze bescherming is geldig sinds 15-04-2008.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Valik: omgeving met knechtjeshoeve

Deze bescherming is geldig sinds 15-04-2008.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige hoeve uit de 18de eeuw, met veel oudere aanleg; met twee losstaande bestanddelen aanwezig op de Ferrariskaart (1771-77) en als een semi-gesloten complex aangeduid in de Atlas van de Buurtwegen (1844). Volgens de dorpslegenden werd in deze hoeve tijdens de Franse Revolutie clandestien de Heilige Mis opgedragen.

Heden U-vormig en samengesteld uit een poortvleugel ten westen, het woonhuis ten noorden, de voormalige stallen ten oosten en een deel van de voormalige dwarsschuur ten zuiden.

Ten westen, poortvleugel van vakwerk met lemen vullingen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). Rechthoekige poort.

Ten noorden, woonhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Erfzijdegevel in baksteen (verstening circa 1860). Getoogde vensters met hardstenen lekdrempels, getoogde deur. Buitengevel in stijl- en regelwerk met lemen vullingen.

Ten oosten, nu als woning ingerichte stallen van negen traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Gerenoveerd vakwerk met gewijzigde ordonnantie. Pannen beschieting aan de rechterzijgevel.

Ten zuiden, bewaard gedeelte van de oorspronkelijke dwarsschuur in stijl- en regelwerk, deels zonder vullingen, deels met recente; de zijgevel aan de straatzijde met de oorspronkelijke lemen vullingen en een pannen beschieting.

  • BOGAERTS D. e.a., Kortessem. 50 historische getuigen, (Tongeren), (1986), p. 16-17, ill.
  • SMITT C., Kortessem, onuitg. verhandeling, Hasselt, 1978, p. 23.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Valikstraat

Valikstraat (Kortessem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.