Brouwerij Paenhuys

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam 't Backhuys
Provincie Limburg
Gemeente Kortessem
Deelgemeente Wintershoven
Straat Stationsstraat
Locatie Stationsstraat 23, Kortessem (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Kortessem (adrescontroles: 12-05-2007 - 12-05-2007).
  • Inventarisatie Kortessem (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Brouwerij Paenhuys

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Brouwerij Paenhuys

Deze bescherming is geldig sinds 15-04-2008.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De brouwactiviteit stopte begin 18de eeuw. Als langgestrekte bebouwing aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) en als semi-gesloten hoeve opgenomen in de Atlas van de Buurtwegen 1844 met een nu verdwenen L-vormig bestanddeel ten noordwesten; volgens bewoner daterend van 1841 en gerestaureerd circa 1980.

Heden L-vormig complex, bestaande uit een woonhuis ten zuidoosten en een overblijfsel van een voormalig dienstgebouw ten noordoosten.

Ten zuidoosten, woonhuis van zes traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Beschilderd, eertijds tevens volledig bepleisterd stijl- en regelwerk op bakstenen stoel. Deels originele ordonnantie met enkele gewijzigde kozijnen en aangepast houtwerk. Opkamer en pannen beschieting aan straatzijde. Haaks aangebouwde rest van voormalig dienstgebouw, onder zadeldak (Vlaamse pannen).

  • VANAUDENAERDE J., Kortessem, historisch perspectief, 3. Wintershoven-dorp, Kortessem, 1997, p. 3, 7, 28, 37, 38-41, 43, 46, 59, afb.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Stationsstraat

Stationsstraat (Kortessem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.