erfgoedobject

U-vormige hoeve

bouwkundig element
ID
32476
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32476

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed U-vormige hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

Beschrijving

Woonhuis, eertijds in vakwerk, nu in baksteenbouw; drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (nok evenwijdig met de straat, mechanische pannen), daterend uit einde van de 19de, begin 20ste eeuw. Dubbelhuisopstand met licht verhoogde begane grond op gecementeerde plint met getoogde keldergaten. Aflijnende hoeklisenen en verbindende baksteenfries. Getoogde vensters op hardstenen lekdrempels, beluikt op de eerste bouwlaag Getoogde deur. Pannen beschieting aan linker zijgevel. Deels verbouwde haakse vleugel ten zuiden.

Aansluitende stallen en dwarsschuur, ten westen parallel aan het woonhuis. Al deze bijgebouwen, in kern daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw, in stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen; zadeldaken (Vlaamse pannen). Pannen beschieting aan linker zijde van de dwarsschuur. Klein versteend dienstgebouw aan de straatzijde ten noordoosten. Moestuin met meidoornhaag ten zuiden van het complex.


Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk, Schlusmans, Frieda
Datum  : 1999

Aanvullende informatie

Alle gebouwen werden in 2005 gesloopt en vervangen door sociale woningbouw door de sociale huisvestingsmaatschappij Hasseltse Huisvestingsmaatschappij, uitgezonderd de schuur.
Auteurs : Vandeweghe, Evert, Verwinnen, Katrien
Datum: 23-12-2015

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: U-vormige hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32476 (Geraadpleegd op 23-06-2021)