erfgoedobject

Huis circa 1860

bouwkundig element
ID
32494
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32494
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Bakstenen huis op hardstenen plint, daterend van circa 1860; zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, mechanische pannen). Als L-vormige aanleg aangeduid in de Atlas van de Buurtwegen (1844), heden ongeveer U-vormig. Getoogde vensters, beluikt op de eerste bouwlaag, met hardstenen lekdrempels en bakstenen druiplijst; oorspronkelijk houtwerk. Getoogde deur in een vlakke hardstenen omlijsting met een bakstenen druiplijst; eveneens oorspronkelijk houtwerk. In rechtse travee: rechthoekige poort met hardstenen posten en houten entablement. Rechts van het huis, poortvleugel van baksteen, onder zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, mechanische pannen). Getoogde poort. Drie gedichte uilengaten in de rechter zijgevel.


Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk, Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huis circa 1860 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32494 (Geraadpleegd op )