erfgoedobject

Semi-gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
32520
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32520

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Semi-gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als beschermd monument Semi-gesloten hoeve
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Semi-gesloten hoeve: omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw. Beschilderd stijl- en regelwerk met deels lemen, deels bakstenen vullingen; versteende onderbouw.

Woonhuis van zes traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, Vlaamse pannen). Mogelijk voorheen een stal in twee rechtse traveeën. Voorgevel met aangepaste vensters; opkamer in de linkse travee. Linker zijgevel met pannen beschieting. Achtergevel vernieuwd met betonblokken.

Haaks dienstgebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen). Aanbouwsel onder lessenaarsdak. Achteraan en links van het erf, stal en dienstgebouw onder zadeldaken (Vlaamse pannen).

  • MAES T., Wellen van toen(Wellen), (1993), pagina 120, tekening.

Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk, Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Semi-gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32520 (Geraadpleegd op )