Semi-gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Wellen
Deelgemeente Wellen
Straat Langenakker
Locatie Langenakker 46, Wellen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Wellen (adrescontroles: 12-10-2007 - 12-10-2007).
  • Inventarisatie Wellen (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Semi-gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Semi-gesloten hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 23-11-2007.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Semi-gesloten hoeve: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 23-11-2007.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeve, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw. Beschilderd stijl- en regelwerk met deels lemen, deels bakstenen vullingen; versteende onderbouw.

Woonhuis van zes traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, Vlaamse pannen). Mogelijk voorheen een stal in twee rechtse traveeën. Voorgevel met aangepaste vensters; opkamer in de linkse travee. Linker zijgevel met pannen beschieting. Achtergevel vernieuwd met betonblokken.

Haaks dienstgebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen). Aanbouwsel onder lessenaarsdak. Achteraan en links van het erf, stal en dienstgebouw onder zadeldaken (Vlaamse pannen).

  • MAES T., Wellen van toen(Wellen), (1993), pagina 120, tekening.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk & Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Langenakker

Langenakker (Wellen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.