Hoeve Bunderkuil

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Bonderkuil
Provincie Limburg
Gemeente Wellen
Deelgemeente Wellen
Straat Langenakker
Locatie Langenakker 135, Wellen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Wellen (adrescontroles: 12-10-2007 - 12-10-2007).
  • Inventarisatie Wellen (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Bunderkuil

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek L-vormige hoeve: agrarische omgeving en hoeve Bunderkuil

Deze bescherming is geldig sinds 23-11-2007.

Beschrijving

Hoeve genaamd naar een oude plaatsnaam; hierachter werden in de zomer van 1774 een twintigtal Bokkenrijders terechtgesteld.

Gesloten hoeve, eertijds in vakwerk, vanaf de tweede helft van de 19de eeuw grotendeels versteend, in de Atlas van de Buurtwegen (1844) aangeduid als een complex van twee losstaande bestanddelen.

Poortgebouw in baksteen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Links, bakstenen boerenburgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), daterend uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Middenrisaliet uitlopend op een getrapt dakvenster; aflijnende baksteenfries. Rechthoekige muuropeningen met hardstenen afwerking, onder gietijzeren I-balken met rozetten. Resten van vakwerk in dienstgebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen), achteraan.

  • FARINE F., Een bokkerijdersroute doorheen Belgisch-Limburg, , Hasselt, 1988, pc 27, 31, 49, afbn.
  • MAES T., Wellen van toen,(Wellen), (1993), pv 121, tekening.
  • MELCHIOR J., De bokkerijders, Hasselt, 1915, pv 196, 198, 209.
  • MICHIELS J, De Bokkerijders te Wellen en omliggende dorpen, s.l., (1947), pv 21, 22, 24, 41, 43, 45, 52, 66, 67, 68, 69, 70, 77, 79, 83, 86, 89.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk & Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Langenakker

Langenakker (Wellen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.