Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Wellen
Deelgemeente Wellen
Straat Overbroekstraat
Locatie Overbroekstraat 13, Wellen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Wellen (adrescontroles: 12-10-2007 - 12-10-2007).
  • Inventarisatie Wellen (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als monument Hoeve: vakwerkschuur
gelegen te Overbroekstraat 13 (Wellen)

Deze bescherming is geldig sinds 23-11-2007.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve: versteende delen, erf en tuin
gelegen te Overbroekstraat 13 (Wellen)

Deze bescherming is geldig sinds 23-11-2007.

Beschrijving

Deze U-vormige hoeve dateert uit het begin van de 20ste eeuw, maar behoudt een restant in 19de-eeuwse vakwerkbouw: de schuur. De rest van de gebouwen is versteend.

Historiek

De hoeve wordt op de Atlas der Buurtwegen aangeduid als een L-vormig complex. Op mutatieschets 1848/31 wordt de hoeve nog afgebeeld met twee afzonderlijke vleugels, terwijl op mutatieschets 1857/95 de situatie zoals in de Atlas der Buurtwegen wordt afgebeeld. Een belangrijke wijziging wordt opgetekend op schets 1908/29: het L-vormige volume wordt opgegeven, er verschijnen opnieuw twee van elkaar gescheiden vleugels, één vleugel loodrecht op de straat en één vleugel evenwijdig met de straat. In 1918 zijn deze twee vleugels al opnieuw met elkaar verbonden. Tegelijk verschijnt er ook een nieuwe vleugel, zodat de hoeve een U-vormige configuratie krijgt.

Beschrijving

Het erf is langs de straatzijde afgesloten door middel van een bakstenen muurtje en betonplaten. Ten zuidoosten van het erf bevindt zich het in de tweede helft van de 19de eeuw versteende woonhuis. Het woonhuis heeft vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. Het dak bestaat uit mechanische pannen. Links van het woonhuis bevindt zich een stal, eveneens versteend. Ten noordoosten bevinden zich enkele versteende stallen onder zadeldak.

Gelegen ten zuidwesten van het erf, aansluitend op het woonhuis, en loodrecht gepositioneerd ten opzichte van de straat, bevindt zich een dwarsschuur onder zadeldak (Vlaamse pannen). De schuur is opgetrokken in stijl- en regelwerk op latere omlopende bakstenen stoel. Langs de erfzijde behield de schuur de lemen vullingen; de achtergevel heeft bakstenen vullingen. De gevel langs de straatzijde heeft een kunstleien beschieting.

Achter de hoevegebouwen, ten zuidoosten, bevindt zich de tuin.

  • PAUWELS D., SCHLUSMANS F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DL002467, Wellen: 11 vakwerkhoeves en omgeving (S.N., 2007).

Bron: -

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Wellen

Wellen (Wellen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.