erfgoedobject

Hoeve Neven

bouwkundig element
ID
32546
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32546

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Neven
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve, naar eigenaarsfamilie vanaf einde 1700, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de politieke geschiedenis van Wellen. Heden semi-gesloten hoeve, als complex in vakwerk teruggaand tot begin 18de eeuw en op de Ferrariskaart (1771-77) aangeduid als een gesloten complex, in de Atlas van de Buurtwegen (1844) ongeveer in zijn huidige configuratie, met een nu verdwenen bakhuis achteraan het erf.

Heden semi-gesloten geheel; bestanddelen, voornamelijk baksteenbouw op gecementeerde plint, gegroepeerd rondom een gebetonneerd erf: een poortgebouw ten zuidoosten, een woonhuis ten noordoosten, voormalige koeienstallen ten zuidwesten en een voormalige dwarsschuur ten noordwesten; bakstenen pomp op het erf; waterput achter het woonhuis.

Ten zuidoosten, poortgebouw onder zadeldak (kunstleien), daterend uit eind 19de eeuw. Rondboogpoort met hardstenen sluit- en aanzetstenen opgenomen in een risaliet tussen overhoekse muizentandfriezen. Rechthoekige en getoogde vensters op hardstenen lekdrempels, waarvan één beluikt in de onderkelderde rechtse travee. Aan de erfzijde, rechthoekige poort onder houten latei, waarvan links de voormalige voederstal, nu als woonst ingericht, en twee voormalige paardenstallen, rechts een voormalige koeienstal. Getoogde muuropeningen.

Ten noordoosten, haaks, aan straatzijde onderkelderd woonhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen) tussen aandaken met vlechtingen; jaarsteen ANNO 1787 in de derde travee aan erfzijde. Typische getoogde vensters in vlakke hardstenen omlijstingen verrijkt met sluitsteen onder korte druiplijst, toegepast in de zijgevel aan straatzijde en op de begane grond aan erfzijde met dito deuromlijsting in de rechtse travee; zelfde type, deels gecementeerd op de bovenverdieping. Zijgevel aan straatzijde met smeedijzeren krulankers en smeedijzeren traliewerk in het keldergat. Achtergevel met dubbelhuisopstand; rechthoekige benedenvensters en centraal bovenvenster in hergebruikte kalkstenen omlijsting met sponningbeloop uit het vierde kwart van de 18de eeuw; voorts deels recente bovenvensters. Getoogde deuromlijsting uit het vierde kwart van de 18de eeuw. Recente lage linkse uitbreiding van het woonhuis aan erfzijde.

Interieur: kelders met bakstenen gewelven; kalkstenen en eiken vloeren op de begane grond.

Ten zuidwesten, tegenover het woonhuis, recentere voormalige koeienstallen onder zadeldaken (mechanische en Vlaamse pannen), waarvan het linker deel omgebouwd is tot woning.

Ten noordwesten, tegenover de poortvleugel, verplaatste voormalige dwarsschuur onder zadeldak (Vlaamse pannen). Stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen. Achteraan voormalige schob.

  • MAES T., Wellen van toen, (Wellen), (1993), pagina 98, tekening.

Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk, Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Neven [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32546 (Geraadpleegd op )