erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
32555
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32555

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

Beschrijving

Heden nagenoeg U-vormige hoeve, in de Atlas van de Buurtwegen (1844) aangeduid als een gesloten complex, eertijds eigendom van juffrouw Romsée, lid van de vooraanstaande Wellense familie. Huidige bestanddelen rondom een begraasd erf: een poortvleugel ten zuidwesten met aansluitende oorspronkelijke dwarsschuur, een woonhuis ten noordwesten, een mogelijk latere dwarsschuur ten zuidoosten en een klein dienstgebouw ten noordoosten.

Voornamelijk baksteenbouw op gecementeerde plint en zadeldaken (mechanische pannen), in kern daterend uit het vierde kwart 18de, eerste helft 19de eeuw, met latere aanpassingen.

Ten zuidwesten, poortvleugel met aanpalende stal. Aan straatzijde, rondboogpoort in een hardstenen omlijsting met negblokken; schamppalen; zelfde vorm met bakstenen afwerking aan de erfzijde; ook getoogde venstertjes en twee deuren in hergebruikte hardstenen omlijsting voorheen van het woonhuis.

Ten noordwesten, haaks woonhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat), dubbelhuis in kern daterend uit het vierde kwart van de 18de eeuw. Licht verhoogde begane grond. Getoogde muuropeningen van circa 1860: vensters met hardstenen lateien en lekdrempels; deur in een vlakke rechthoekige hardstenen omlijsting op neuten.

Interieur: kamer links van gang: mooie schoorsteenboezem in Lodewijk XVI-stijl met wapenschilden, moerbalk in het midden van het stucplafond; kamer rechts van gang: dito balk.

Dienstgebouwen, in kern daterend uit het vierde kwart 18de, eerste helft 19de eeuw.

Ten zuidoosten aansluitend bij de poortvleugel, oorspronkelijke dwarsschuur. Rondboogpoorten aan straat- en erfzijde; laatste voorheen groter. Erfzijde voorts met twee deuren in vlakke hardstenen omlijstingen en twee uilengaten.

Ten zuidoosten, haaks aansluitende, mogelijk latere dwarsschuur die van 1879 tot 1884 het katholiek jongensschooltje Ossenstal herbergde. Gedichte rechthoekige muuropeningen van 1880, in de zuidwestelijke zijgevel in hardstenen omlijstingen en met een gietijzeren kruis in het boogveld boven de deur. Aan de noordoostelijke zijgevel, aanbouwsel onder lessenaarsdak uit de 19de eeuw; resten van vakwerk met bakstenen vullingen. Zijgevels van beide dwarsschuren met aandaken en vlechtingen.

Ten noordoosten, dienstgebouw uit de 19de eeuw. Getoogde muuropeningen. Erfzijdegevel met rechthoekige deur in een vlakke hardstenen omlijsting.

  • MAES T., Wellen van toen, Wellen, 1993, pagina 54, 93, tekening.
  • MICHIELS J., Het onderwijs te Wellen..., pagina 133.

Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk, Schlusmans, Frieda
Datum  : 1999


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32555 (Geraadpleegd op 15-06-2021)