U-vormige hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Wellen
Deelgemeente Wellen
Straat Veerstraat
Locatie Veerstraat 60, Wellen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Wellen (adrescontroles: 12-10-2007 - 12-10-2007).
  • Inventarisatie Wellen (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed U-vormige hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument U-vormige hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 23-11-2007.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek U-vormige hoeve: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 23-11-2007.

Beschrijving

Hoeve daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw. Gebouw van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder schilddak (Vlaamse pannen).

Beschilderd stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een gepikte bakstenen stoel. Deels versteende poorttravee met recente kleinere opening. Op de latei boven de voormalige poort prijken twee onduidelijke letters: G G [?], alsook een ijzeren plaatje met de inscriptie: P.R., verwijzend naar de verzekeringsmaatschappij Propriétaires Réunis.

Woonhuis links van de poort. Originele kozijnen, beluikt op de eerste bouwlaag. De travee rechts van de poort maakte deel uit van een eertijds aangebouwde, nu verdwenen hoeve.

Recent versteende dienstgebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen en golfplaten).

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk & Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Wellen

Wellen (Wellen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.