erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
32565
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32565

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Hoeve
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve: omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

De voormalige U-vormige hoeve, waarvan een L-vormig restant met vakwerk bewaard bleef, dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw.

Historiek

De hoeve is primitief gekadastreerd op de Atlas der Buurtwegen (1844) als een U-vormig complex, het erf open naar links. De hoeve staat te midden van onbebouwde percelen, op het rechts aangrenzende perceel staat een bakhuis. Mutatieschets 1850/55 geeft een eerste aanpassing weer: de achtervleugel is een vrijstaand volume geworden, tegen de achterste kopgevel van de rechtervleugel wordt voor het eerst een poel geregistreerd, het bakhuis wordt niet meer weergegeven. Op mutatieschets 1856/43 is de achtervleugel verdwenen. Recente ankers dateren het gebouw in 1856.

Beschrijving

Hoeve

Het betreft een complex gevormd door woonhuis, parallel met de straat, en achteraan rechts daarbij aansluitende stallen.

Het woonhuis is een vakwerkvolume van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag, rechts onderkelderd. Het stijl- en regelwerk is zwart geschilderd, de vullingen – leem en baksteen – zijn gewit, het geheel rust op een gepikte bakstenen stoel en wordt afgedekt door een schilddak met Vlaamse pannen. De straatgevel omvat een gedichte deur en twee beluikte vensters, alsook twee dakvenstertjes onder de dakrand; in de vrije linkerkopgevel werden recent een deur en verdiepingvenster ingebracht.

De stalvleugel is aan erfzijde versteend, maar behield een achtergevel in vakwerk, het stijl en regelwerk gezwart, de – grotendeels lemen – vullingen gewit, het geheel onder een zadeldak met Vlaamse pannen. Van de originele ordonnantie bleven een paar kleine muuropeningen bewaard.

Het woonhuis behield de typische indeling met centrale schouw.

Omgeving van de hoeve

Ondanks de nieuwbouw langs de zuidelijke zijde van de hoeve bleef het landelijke karakter toch bewaard. Ten noorden van de hoeve bevindt zich een deel weiland en achter de hoeve bevindt zich een tuin.

 • PAUWELS D., SCHLUSMANS F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
 • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DL002467, Wellen: 11 vakwerkhoeves en omgeving (S.N., 2007).

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32565 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.