erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
32567
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32567

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als beschermd monument Gesloten hoeve
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Deze gesloten hoeve dateert uit de 19de eeuw en wordt gekenmerkt door zijn behoud van de vakwerkconstructie met opvullingen deels in leem, deels in baksteen.

Historiek

Van de hoeve, in oorsprong ingeplant aan de Winterbeek, die rechts van het complex stroomde, worden de eerste componenten – tweeledig gestructureerde straatvleugel met dieper linkerdeel, aansluitende rechtervleugel en nog vrijstaande, ietwat kleinere achtervleugel – kadastraal geregistreerd in 1871 (mutatieschets 1871/3); het jaar daarop (mutatieschets 1872/6) werd al de huidige, gesloten constellatie gerealiseerd.

Beschrijving

Het betreft een gesloten hoeve, met tweeledig gestructureerde straatvleugel, met woonhuis links, poortgebouw rechts, laterale stalvleugels (de rechtse aansluitend bij de kopgevel van het poortgebouw, de linkse bij de achtergevel van het woonhuis) en achtervleugel-dwarsschuur.

De verschillende componenten, afgedekt door zadeldaken met Vlaamse pannen, zijn volumetrisch duidelijk te onderscheiden. Poortgebouw, rechterstalvleugel en dwarsschuur bleven bewaard als vakwerkconstructie, met gezwart stijl- en regelwerk met wit gekalkte vullingen, deels leem, deels baksteen. Het woonhuis behield het gros van het oorspronkelijke vakwerkskelet, maar werd wel gemoderniseerd (nieuwe muuropeningen, vullingen in moderner baksteenmetselwerk). De linkerstalvleugel werd versteend (bewaard skelet).

Het poortgebouw omvat een brede poortdoorgang, onmiddellijk aansluitend bij het woonhuis en aan straatzijde afgesloten door een rechthoekige houten poort. De rechter-stalvleugel omvat aan erfzijde links een gekoppelde staldeur met laadvenster boven de rechterdeur, rechts een enkelvoudig staldeurtje, en een overdekte doorgang naar de velden in het verlengde van de erfzijde-rooilijn van het poortgebouw. De buitengevel omvat links twee deurtjes (waarvan er mogelijk één het uiteinde markeert van de overdekte doorgang naar de velden), een bij de rechterdeur aansluitend venstertje, en uiterst rechts een tweede venstertje. Het schuurvolume omvat aan erfzijde rechts een grote schuurpoort en links een tweede muuropening.

Het woonhuis van de hoeve behield de typische indeling met centrale schouw, twee vertrekken, een centrale gang met troggewelven. De veranda, aangebouwd aan de achterzijde van de woning, heeft geen waarde. Ook de voormalige varkensstallen zijn nieuw opgetrokken. De voormalige paardenstal en koestal (met platte troggen tussen kinderbalken) bleven bewaard.

  • PAUWELS D., SCHLUSMANS F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
  • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DL002467, Wellen: 11 vakwerkhoeves en omgeving (S.N., 2007).

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gesloten hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32567 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.