erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
32574
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32574
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoeve, op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1844) aangeduid als een complex van twee losstaande bestanddelen. Volgens de bewoner, was dit circa 1900 de pastorie. Heden bestaande uit een langgestrekte vleugel met ordonnantie: poortgebouw-woonhuis ten noordoosten, met haakse uitbouw, en een dwarsschuur ten zuidwesten. Zadeldaken (mechanische pannen) voor de diverse componenten.

Deels beschilderd bakstenen woonhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, mechanische pannen), in kern daterend uit de 17de eeuw, gevelordonnantie verbouwd in de loop van de 19de en de 20ste eeuw. Rechthoekige vensters op hardstenen lekdrempels, op de tweede bouwlaag kordon vormend.

Ten noordwesten aansluitend lager aangepast deel eveneens met oude kern; vlechtingen achteraan in de rechter zijgevel. Haakse aanbouw aan de achterzijde, deels in vakwerk met bakstenen vullingen, onder zadeldak (mechanische pannen).

Ten zuidoosten van het woonhuis aansluitend, lager poortgebouw met rondboogpoort, uit de 19de eeuw. Ten zuidwesten, achteraan het erf: dwarsschuur uit begin 20ste eeuw.


Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk, Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32574 (Geraadpleegd op )