erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
32579
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32579
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voormalige hoeve waarvan het woonhuis, van circa 1800, na 1960 is afgebroken. In de Atlas van de Buurtwegen (1844) zogenaamd Ferme Schaliënhuis en aangeduid als een complex van drie losstaande bestanddelen, waarvan twee L-vormige, die samen een U-vormig geheel vormen, en een derde ten zuidwesten.

Aan de straatzijde, dwarsschuur in baksteenbouw op gecementeerde plint en onder geknikt zadeldak (mechanische pannen), tussen aandaken met vlechtingen en hardstenen schouder- en topstukken; opschrift L 1817 T op de sluitsteen van de verankerde rondboogpoort met kalkstenen negblokken, verrijkt met rondbogige beeldnis; vvolgens literatuurbronnen, ankers met zelfde jaartal aan de binnenkant. Voorgevel met steigergaten en kalkstenen hoekbanden en rondboogpoort; schamppalen. De hoekbanden verraden een kern, mogelijk ouder dan 1817. Zijgevels met kalkstenen uilengaten. Achtergevel volledig ingebouwd met recente gebouwen. In juni 1998 was de afbraak van de schuur aan de gang. In januari 1999 is ze voor de helft afgebroken en verbouwd, zodat de rondboogpoort verdween.

  • Bondige inventaris der kunstvoorwerpen van het arrondissement Tongeren, (Bulletin van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, 11, (1960), pagina 193.
  • CLERX V., Dorpsmonografie: Berlingen, onuitgegeven verhandeling, Hasselt, 1978, pagina 6.

Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk, Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32579 (Geraadpleegd op )