Vierkanthoeve Canadawinning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Wellen
Deelgemeente Wellen
Straat Oeterslovenstraat
Locatie Oeterslovenstraat 7, Wellen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Wellen (adrescontroles: 12-10-2007 - 12-10-2007).
  • Inventarisatie Wellen (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vierkanthoeve Canadawinning

Deze vaststelling is geldig sinds 05-10-2009. (Vaststellingsbesluit)

Beschrijving

Grote vierkanthoeve in baksteenbouw, uit de tweede helft van de 19de eeuw, met gekasseide oprit, gelegen op de Oeterslovense heuvel. Aan de straatzijde is de perceelsgrens afgebakend met een meidoornhaag.

Bestanddelen rondom een gekasseid erf, met in het midden groenaanplanting op de plaats van de voormalige mestvaalt: stalvleugel met poortgebouw ten zuidoosten, woonhuis ten zuidwesten, stallen ten noordwesten en stallen met aansluitende langsschuur ten noordoosten. Baksteenbouw met hardstenen afwerking.

Opgenomen in de zuidoostvleugel onder zadeldaken (Vlaamse pannen), centraal poortgebouw onder tentdak (kunstleien). Korfboogpoort in een verankerde hardstenen omlijsting met negblokken; schamppalen; erboven, rondboogvenster in een vlakke hardstenen omlijsting, met sluit- en aanzetstenen en lekdrempel op consoles; bewaard houtwerk. Links en rechts aansluitende stallen met asemgaten. Aan erfzijde is de korfboogpoort afgewerkt met baksteen doch hardstenen aanzetstenen en schamppalen; rondbogig bovenvenster zoals aan buitenzijde, in een eenvoudige uitvoering van baksteen; doorgang onder troggewelfjes op I-balken.

Ten zuidwesten, vernieuwd woonhuis. Ten noordwesten, stallen onder zadeldak (Vlaamse pannen), met rechts doorgang naar de velden. Ten noordoosten, tegenover het woonhuis, stallen en rechts aansluitende langsschuur onder zadeldak (Vlaamse pannen), waarachter een aangebouwde bakstenen schob onder lessenaarsdak. Rechter zijgevel van de langsschuur met korfboogpoort naar het patroon van deze van het poortgebouw en drie uilengaten in de geveltop. In alle dienstgebouwen: rechthoekige deuren in vlakke hardstenen omlijstingen, een paar bakstenen korfboogpoorten, kleine halfronde vensters en een paar getoogde vensters.

  • MAES T., Wellen van toen, (Wellen), (1993), pagina 97, tekening.

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk & Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Wellen

Wellen (Wellen)

is gerelateerd aan Veekering van geschoren meidoorn

Oeterslovenstraat zonder nummer (Wellen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.