erfgoedobject

Semi-gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
32605
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32605

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Semi-gesloten hoeve
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Ulbeek
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

In 1844 zogenaamde Hoeve Derie genoemd met bijbehorende gelijknamige brouwerij, als zodanig qua aanleg reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) en als volledig gesloten in de Atlas van de Buurtwegen (1844).

Het huidige woonhuis dateert van circa 1870, de dwarsschuur in kern uit de eerste helft van de 19de eeuw; de overige dienstgebouwen zijn recenter. Voornamelijk baksteenbouw en resterend vakwerk.

Ten zuidwesten, boerenburgerhuis van baksteen van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, golfplaten), daterend van circa 1870. Dubbelhuis met gecementeerde plint en baksteenfries onder de houten kroonlijst. Getoogde vensters met hardstenen afwerking en dito lekdrempels. Getoogde deur in een vlakke hardstenen omlijsting op neuten en met sluitsteen.

Ten noordwesten en zuidoosten, recentere haakse stallen onder zadeldak (mechanische pannen). Rechthoekige muuropeningen.

Ten noordoosten, achteraan het erf en evenwijdig met het woonhuis, dwarsschuur onder zadeldak (Vlaamse pannen). Vakwerk met bakstenen vullingen.

Verdwenen bakhuis ten zuiden. Muur rechts van het woonhuis.

 • Infobundel Wellen, s.a., zonder pagina, figuren
 • (BILLEN J.), Bier- en limonadefabrikatie te Wellen. Thijs, Hayen, Polling, Wagemans, Vangrootloon, Vanormelingen, Vanlangenakker, onuitgegeven verhandeling, (Wellen), (1989)
 • DRIESEN W., Ulbeek 1844. Eindrapport bij het project, Bokrijk, 1981, zonder pagina

Bron     : Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk, Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskern Ulbeek

 • Is deel van
  Ulbeekstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Semi-gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32605 (Geraadpleegd op )