Semi-gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Wellen
Deelgemeente Ulbeek
Straat Ulbeekstraat
Locatie Ulbeekstraat 23, Wellen (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Wellen (adrescontroles: 12-10-2007 - 12-10-2007).
  • Inventarisatie Wellen (geografische inventarisatie: 01-01-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Semi-gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Ulbeek

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004.

Beschrijving

In 1844 zogenaamde Hoeve Derie genoemd met bijbehorende gelijknamige brouwerij, als zodanig qua aanleg reeds aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) en als volledig gesloten in de Atlas van de Buurtwegen (1844).

Het huidige woonhuis dateert van circa 1870, de dwarsschuur in kern uit de eerste helft van de 19de eeuw; de overige dienstgebouwen zijn recenter. Voornamelijk baksteenbouw en resterend vakwerk.

Ten zuidwesten, boerenburgerhuis van baksteen van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, golfplaten), daterend van circa 1870. Dubbelhuis met gecementeerde plint en baksteenfries onder de houten kroonlijst. Getoogde vensters met hardstenen afwerking en dito lekdrempels. Getoogde deur in een vlakke hardstenen omlijsting op neuten en met sluitsteen.

Ten noordwesten en zuidoosten, recentere haakse stallen onder zadeldak (mechanische pannen). Rechthoekige muuropeningen.

Ten noordoosten, achteraan het erf en evenwijdig met het woonhuis, dwarsschuur onder zadeldak (Vlaamse pannen). Vakwerk met bakstenen vullingen.

Verdwenen bakhuis ten zuiden. Muur rechts van het woonhuis.

  • Infobundel Wellen, s.a., zonder pagina, figuren
  • (BILLEN J.), Bier- en limonadefabrikatie te Wellen. Thijs, Hayen, Polling, Wagemans, Vangrootloon, Vanormelingen, Vanlangenakker, onuitgegeven verhandeling, (Wellen), (1989)
  • DRIESEN W., Ulbeek 1844. Eindrapport bij het project, Bokrijk, 1981, zonder pagina

Bron: Pauwels D., Schlusmans F. met medewerking van Muyldermans E. & Rombouts J. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Borgloon, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk & Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Ulbeekstraat

Ulbeekstraat (Wellen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.