Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Heuvelland
Deelgemeente Dranouter
Straat Planciusplein
Locatie Planciusplein zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heuvelland (adrescontroles: 15-02-2008 - 15-02-2008).
  • Inventarisatie Heuvelland (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologieparochiekerken
Dateringinterbellum
Betrokken personen

Beschrijving

Parochiekerk St.-Jan-Baptist. Georiënteerd bedehuis. In oorsprong waarschijnlijkromaanse kruiskerk metkruisingstoren en driebeukig schip met basilicale opstand. In XVI werd de kruisingstoren gesloopt en vervangen door een houten torentje. N.o.v. architect J. Viérin (Brugge) van 1922- 1923 ter vervanging van een laat-gotische hallekerk met W.-toren, l.g. gebouwd n.o.v. architect J. Viérin (Brugge) cf. de plannen van 1908.

Gr.m. wederopgebouwd naar vooroorlogs uitzicht echter met mincer gebruik van ijzerzandsteen voor de W.-toren en -gevel en met toevoeging van enkele architecturale details, cf. o.m. aan de W.-toren: uitgewerkte borstwering, drieledige i.pl.v. tweeledige galmgaten, blinde casementen, r. aanleunend traptorentje, maaswerk in de spitsboogvensters.

De plattegrond ontvonwt: een voorgeplaatste vierkante W.-toren met zeszijdig traptorentje in de Z.W.-hoek onder leien tentdakje; een driebeukig schip van zeven trav., zijbeuken met rechte sluiting; een koor van een smalle + een rechte trav. en een driezijdige sluiting; een Z.-sacristie.

Donkere baksteen; herbruikte ijzerzandsteen voor sokkel. Afdekking d.m.v. // zadeldaken (leien).

W.-toren van vier geledingen onder zeszijdige naaldspits (leien) met dakkapelletje; hoeksteunberen met versnijdingen en borstwering voorzien van rondboogvormige casementen. Omlopende kordons. Verdiepte tudorboogdeur in geprofileerde omlijsting Erboven, spitsbogig vierlicht. Twee aan twee gekoppelde spitsboognissen voorzien van bakstenen maaswerk en afzaat. Erboven, drie gekoppelde galmgaten verdiept in gelijkaardige nissen.

Gevels geritmeerd door versneden steunberen en spitsboogvensters. Christus onder luifel tegen W.-zijgevel.

Witbeschilderde en bepleisterde hallekerk, geritmeerd door spitsboogvormige scheibogen op natuurstenen zuilen met achtzijdige sokkel en eenvoudig kapiteel. Overdekking d.m.v. houten spitstongewelf met trekbalken, voor schip en koor. Vlak overzolderd portaal.

Mobilair. Schilderij door peter Soenen, missionaris van Scheut, van 1947, voorstellende de door geuzen gepleegde priestermoord. Houten St.-Antoniusbeeld uit XIX. Neogotisch mobilair.

A.R., D.V.G., 6455.
Archief K.C.M.L., 217.
(DESMTDT F.,) De Romaansche Kerkelijke Bouwkunst in West-Vlaanderen, (Gent), 1940, p.125-126, 303.


ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Poperinge, Brussel, 1977, p. 14.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine & Lion, Mimi

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Planciusplein

Planciusplein (Heuvelland)

omvat Orgel kerk Sint-Jan-de-Doper

Dranouter (Heuvelland)

is gerelateerd aan Dranouter Churchyard

Planciusplein zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)

is gerelateerd aan Standbeeld burgerlijke en militaire doden

Dikkebusstraat zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.