erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

bouwkundig element
ID: 32664   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32664

Juridische gevolgen

Beschrijving

Parochiekerk St.-Jan-Baptist. Georiënteerd bedehuis. In oorsprong waarschijnlijkromaanse kruiskerk metkruisingstoren en driebeukig schip met basilicale opstand. In XVI werd de kruisingstoren gesloopt en vervangen door een houten torentje. N.o.v. architect J. Viérin (Brugge) van 1922- 1923 ter vervanging van een laat-gotische hallekerk met W.-toren, l.g. gebouwd n.o.v. architect J. Viérin (Brugge) cf. de plannen van 1908.

Gr.m. wederopgebouwd naar vooroorlogs uitzicht echter met mincer gebruik van ijzerzandsteen voor de W.-toren en -gevel en met toevoeging van enkele architecturale details, cf. o.m. aan de W.-toren: uitgewerkte borstwering, drieledige i.pl.v. tweeledige galmgaten, blinde casementen, r. aanleunend traptorentje, maaswerk in de spitsboogvensters.

De plattegrond ontvonwt: een voorgeplaatste vierkante W.-toren met zeszijdig traptorentje in de Z.W.-hoek onder leien tentdakje; een driebeukig schip van zeven trav., zijbeuken met rechte sluiting; een koor van een smalle + een rechte trav. en een driezijdige sluiting; een Z.-sacristie.

Donkere baksteen; herbruikte ijzerzandsteen voor sokkel. Afdekking d.m.v. // zadeldaken (leien).

W.-toren van vier geledingen onder zeszijdige naaldspits (leien) met dakkapelletje; hoeksteunberen met versnijdingen en borstwering voorzien van rondboogvormige casementen. Omlopende kordons. Verdiepte tudorboogdeur in geprofileerde omlijsting Erboven, spitsbogig vierlicht. Twee aan twee gekoppelde spitsboognissen voorzien van bakstenen maaswerk en afzaat. Erboven, drie gekoppelde galmgaten verdiept in gelijkaardige nissen.

Gevels geritmeerd door versneden steunberen en spitsboogvensters. Christus onder luifel tegen W.-zijgevel.

Witbeschilderde en bepleisterde hallekerk, geritmeerd door spitsboogvormige scheibogen op natuurstenen zuilen met achtzijdige sokkel en eenvoudig kapiteel. Overdekking d.m.v. houten spitstongewelf met trekbalken, voor schip en koor. Vlak overzolderd portaal.

Mobilair. Schilderij door peter Soenen, missionaris van Scheut, van 1947, voorstellende de door geuzen gepleegde priestermoord. Houten St.-Antoniusbeeld uit XIX. Neogotisch mobilair.

A.R., D.V.G., 6455.
Archief K.C.M.L., 217.
(DESMTDT F.,) De Romaansche Kerkelijke Bouwkunst in West-Vlaanderen, (Gent), 1940, p.125-126, 303.


ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Poperinge, Brussel, 1977, p. 14.


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs : Lion, Mimi, Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine


Relaties

 • Is deel van
  Planciusplein
  Planciusplein (Heuvelland)

 • Is gerelateerd aan
  Dranouter Churchyard
  Planciusplein zonder nummer (Heuvelland)

 • Is gerelateerd aan
  Standbeeld burgerlijke en militaire doden
  Dikkebusstraat zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Orgel kerk Sint-Jan-de-Doper
  Dranouter (Heuvelland)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Parochiekerk Sint-Jan-Baptist [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32664 (Geraadpleegd op 27-06-2019)