erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

bouwkundig element
ID
32664
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32664

Juridische gevolgen

Beschrijving

Georiënteerd bedehuis. In oorsprong waarschijnlijk romaanse kruiskerk met kruisingstoren en driebeukig schip met basilicale opstand. In de 16de eeuw werd de kruisingstoren gesloopt en vervangen door een houten torentje. Naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) van 1922- 1923 ter vervanging van een laat-gotische hallekerk met westtoren, laatst genoemde gebouwd naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge), zie de plannen van 1908.

Grosso modo heropgebouwd naar vooroorlogs uitzicht echter met minder gebruik van ijzerzandsteen voor de westtoren en -gevel en met toevoeging van enkele architecturale details, zie onder meer aan de westtoren: uitgewerkte borstwering, drieledige in plaats van tweeledige galmgaten, blinde casementen, rechts aanleunend traptorentje, maaswerk in de spitsboogvensters.

De plattegrond ontvouwt: een voorgeplaatste vierkante westtoren met zeszijdig traptorentje in de zuidwesthoek onder leien tentdakje; een driebeukig schip van zeven traveeën, zijbeuken met rechte sluiting; een koor van een smalle + een rechte travee en een driezijdige sluiting; een zuidelijke sacristie.

Donkere baksteen; herbruikte ijzerzandsteen voor sokkel. Afdekking door middel van parallelle zadeldaken (leien).

Westtoren van vier geledingen onder zeszijdige naaldspits (leien) met dakkapelletje; hoeksteunberen met versnijdingen en borstwering voorzien van rondboogvormige casementen. Omlopende kordons. Verdiepte tudorboogdeur in geprofileerde omlijsting Erboven, spitsbogig vierlicht. Twee aan twee gekoppelde spitsboognissen voorzien van bakstenen maaswerk en afzaat. Erboven, drie gekoppelde galmgaten verdiept in gelijkaardige nissen.

Gevels geritmeerd door versneden steunberen en spitsboogvensters. Christus onder luifel tegen westelijke zijgevel.

Witbeschilderde en bepleisterde hallekerk, geritmeerd door spitsboogvormige scheibogen op natuurstenen zuilen met achtzijdige sokkel en eenvoudig kapiteel. Overdekking door middel van houten spitstongewelf met trekbalken, voor schip en koor. Vlak overzolderd portaal.

Mobilair. Schilderij door peter Soenen, missionaris van Scheut, van 1947, voorstellende de door geuzen gepleegde priestermoord. Houten Sint-Antoniusbeeld uit de 19de eeuw. Neogotisch mobilair.

 • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 6455.
 • Archief Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, 217.
 • (DESMTDT F.,) De Romaansche Kerkelijke Bouwkunst in West-Vlaanderen, (Gent), 1940, p.125-126, 303.
 • ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Kanton Poperinge, Brussel, 1977, p. 14.

Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Orgel kerk Sint-Jan-de-Doper

 • Is gerelateerd aan
  Dranouter Churchyard

 • Is gerelateerd aan
  Standbeeld burgerlijke en militaire doden

 • Is deel van
  Planciusplein


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Jan-Baptist [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32664 (Geraadpleegd op )