erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

bouwkundig element
ID: 32699   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32699

Juridische gevolgen

Beschrijving

Parochiekerk O.-L.-Vrouw Gelegen aan de O.- zijde van de Markt; ten W. geplaveid toegangspad, afgezet d.m.v. linden; omlopende bakstenen stoep.

In oorsprong laat-gotisch bedehuis verwoest tijdens de godsdiensttroebelen in 1582; vlg. Sanderus hersteld in 1608. Vlg. planner n.o.v. architect J. Coomans (Ieper) van 1911 was de torengedateerd 1592 en het schip 1683 d.m.v. muurankers. In 1870 herstellingswerken n.o.v. architect Deweerd (?) m.b.t. overwelving. Restauraties n.o.v. architect J. Coomans (Ieper) in 1911: o.m. aanbrengen van laat-gotisch maaswerk en glasramen. Na de verwoesting tijdens W.O. I: gr.m. identieke reconstructie van de vooroorlogse, laat-gotische hallekerk met kruisingtoren, n.o.v. architect J. Viérin (Brugge) van 1922-1923; bewaarde, oudere munrpartijen in W.- en Z.- gevel. Restauratie (1981-1986) o.l.v. architect W. Barthier (Ieper) m.b.t. bedaking, droogleggen van muren, bepleistering van interieur en beglazing. De plattegrond ontvouwt: een driebeukig schip van vier trav., een kruisingtoren, een transept met recht afgesloten armen van één trav. en een flankeertorentje ten Z., een koor en twee zijkoren van twee rechh. trav., met resp. driezijdige en rechte sluiting, een Z. sacristie.

Gebouw van gele baksteen met gebruik van ijzerzandsteen voor W.-en Z.- gevel, voor sokkel in N.- gevel en gedeeltelijk voor steunberen. Afdekking d.m.v. zadeldaken (leien) gedomineerd door kruisingtoren onder leien naaldspits.

Drie W.-tuitgevels gestut d.m.v. overhoekse steunberen. Rondboogportaal. Spitsboogvensters (drie- en vierlichten) in een geprofileerde omlijsting onder druiplijst. Lichtgleuven in de geveltoppen. Christus onder luifel l. N.-, Z.- en O. gevels gemarkeerd door steunberen; soortgelijke tuitgevels in transept en koor; gedicht rondboogdeurtje in N.-gevel en korfboogdeurtje in Z.-gevel.

Vierzijdige kruisingstoren van twee geledingen. Spitsbogige galmgaten. Hoektorentjes met pinakels en spuwers.

Bepleisterde en beschilderde hallekerk. Overwelving d.m.v. houten spitstongewelf, in hoofdkoor bepleisterd; trekstangen. Kruising: kruisribgewelf. Spitsbogige scheibogen op natunrstenen zuilen met achtzijdige sokkel en eenvoudig kapiteel.

Mobilair. Jezus aan het Kruis (hout) ca. 1600.

A.R., D.V.G., 6024.
Archief K.C.M.L., 644.
ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Brussel, 1977, p. 17.
SANDERUS A., Verheerlijkt Vlaanderen, Flandre Gallicante en de Westhoek, 1735, Handzame, 1968.


Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs : Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi, Huys, Martine


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Nieuwkerke Churchyard
  Markt zonder nummer (Heuvelland)

 • Is gerelateerd aan
  Standbeeld militaire en burgerlijke doden
  Markt zonder nummer (Heuvelland)

 • Omvat
  Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw
  Nieuwkerke (Heuvelland)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32699 (Geraadpleegd op 21-05-2019)