Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Heuvelland
Deelgemeente Nieuwkerke
Straat Markt
Locatie Markt 80, Heuvelland (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heuvelland (adrescontroles: 15-02-2008 - 15-02-2008).
  • Inventarisatie Heuvelland (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Parochiekerk O.-L.-Vrouw Gelegen aan de O.- zijde van de Markt; ten W. geplaveid toegangspad, afgezet d.m.v. linden; omlopende bakstenen stoep.

In oorsprong laat-gotisch bedehuis verwoest tijdens de godsdiensttroebelen in 1582; vlg. Sanderus hersteld in 1608. Vlg. planner n.o.v. architect J. Coomans (Ieper) van 1911 was de torengedateerd 1592 en het schip 1683 d.m.v. muurankers. In 1870 herstellingswerken n.o.v. architect Deweerd (?) m.b.t. overwelving. Restauraties n.o.v. architect J. Coomans (Ieper) in 1911: o.m. aanbrengen van laat-gotisch maaswerk en glasramen. Na de verwoesting tijdens W.O. I: gr.m. identieke reconstructie van de vooroorlogse, laat-gotische hallekerk met kruisingtoren, n.o.v. architect J. Viérin (Brugge) van 1922-1923; bewaarde, oudere munrpartijen in W.- en Z.- gevel. Restauratie (1981-1986) o.l.v. architect W. Barthier (Ieper) m.b.t. bedaking, droogleggen van muren, bepleistering van interieur en beglazing. De plattegrond ontvouwt: een driebeukig schip van vier trav., een kruisingtoren, een transept met recht afgesloten armen van één trav. en een flankeertorentje ten Z., een koor en twee zijkoren van twee rechh. trav., met resp. driezijdige en rechte sluiting, een Z. sacristie.

Gebouw van gele baksteen met gebruik van ijzerzandsteen voor W.-en Z.- gevel, voor sokkel in N.- gevel en gedeeltelijk voor steunberen. Afdekking d.m.v. zadeldaken (leien) gedomineerd door kruisingtoren onder leien naaldspits.

Drie W.-tuitgevels gestut d.m.v. overhoekse steunberen. Rondboogportaal. Spitsboogvensters (drie- en vierlichten) in een geprofileerde omlijsting onder druiplijst. Lichtgleuven in de geveltoppen. Christus onder luifel l. N.-, Z.- en O. gevels gemarkeerd door steunberen; soortgelijke tuitgevels in transept en koor; gedicht rondboogdeurtje in N.-gevel en korfboogdeurtje in Z.-gevel.

Vierzijdige kruisingstoren van twee geledingen. Spitsbogige galmgaten. Hoektorentjes met pinakels en spuwers.

Bepleisterde en beschilderde hallekerk. Overwelving d.m.v. houten spitstongewelf, in hoofdkoor bepleisterd; trekstangen. Kruising: kruisribgewelf. Spitsbogige scheibogen op natunrstenen zuilen met achtzijdige sokkel en eenvoudig kapiteel.

Mobilair. Jezus aan het Kruis (hout) ca. 1600.

A.R., D.V.G., 6024.
Archief K.C.M.L., 644.
ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Brussel, 1977, p. 17.
SANDERUS A., Verheerlijkt Vlaanderen, Flandre Gallicante en de Westhoek, 1735, Handzame, 1968.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine & Lion, Mimi

Relaties

omvat Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw

Nieuwkerke (Heuvelland)

is gerelateerd aan Nieuwkerke Churchyard

Markt zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)

is gerelateerd aan Standbeeld militaire en burgerlijke doden

Markt zonder nummer, Heuvelland (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.