erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

bouwkundig element
ID
32699
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32699

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de oostzijde van de Markt; ten westen geplaveid toegangspad, afgezet door middel van linden; omlopende bakstenen stoep.

In oorsprong laat-gotisch bedehuis verwoest tijdens de godsdiensttroebelen in 1582; volgens Sanderus hersteld in 1608. Volgens plannen naar ontwerp van architect J. Coomans (Ieper) van 1911 was de toren gedateerd 1592 en het schip 1683 door middel van muurankers. In 1870 herstellingswerken naar ontwerp van architect Deweerd (?) met betrekking tot de overwelving. Restauraties naar ontwerp van architect J. Coomans (Ieper) in 1911: onder meer aanbrengen van laat-gotisch maaswerk en glasramen. Na de verwoesting tijdens de Eerste Wereldoorlog: grosso modo identieke reconstructie van de vooroorlogse, laat-gotische hallekerk met kruisingtoren, naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) van 1922-1923; bewaarde, oudere muurpartijen in west- en zuidgevel. Restauratie (1981-1986) onder leiding van architect W. Barthier (Ieper) met betrekking tot bedaking, droogleggen van muren, bepleistering van interieur en beglazing. De plattegrond ontvouwt: een driebeukig schip van vier traveeën, een kruisingtoren, een transept met recht afgesloten armen van één travee en een flankeertorentje ten zuiden, een koor en twee zijkoren van twee rechthoekige traveeën, met respectievelijk driezijdige en rechte sluiting, een zuidelijke sacristie.

Gebouw van gele baksteen met gebruik van ijzerzandsteen voor west- en zuidgevel, voor sokkel in noordgevel en gedeeltelijk voor steunberen. Afdekking door middel van zadeldaken (leien) gedomineerd door kruisingtoren onder leien naaldspits.

Drie westelijke tuitgevels gestut door middel van overhoekse steunberen. Rondboogportaal. Spitsboogvensters (drie- en vierlichten) in een geprofileerde omlijsting onder druiplijst. Lichtgleuven in de geveltoppen. Christus onder luifel links. Noord-, zuid en oostgevels gemarkeerd door steunberen; soortgelijke tuitgevels in transept en koor; gedicht rondboogdeurtje in noordgevel en korfboogdeurtje in zuidgevel.

Vierzijdige kruisingstoren van twee geledingen. Spitsbogige galmgaten. Hoektorentjes met pinakels en spuwers.

Bepleisterde en beschilderde hallekerk. Overwelving door middel van houten spitstongewelf, in hoofdkoor bepleisterd; trekstangen. Kruising: kruisribgewelf. Spitsbogige scheibogen op natuurstenen zuilen met achtzijdige sokkel en eenvoudig kapiteel.

Mobilair. Jezus aan het Kruis (hout) circa 1600.

 • Algemeen Rijksarchief, Dienst der Verwoeste Gewesten, 6024.
 • Archief Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, 644.
 • ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie West-Vlaanderen, Brussel, 1977, p. 17.
 • SANDERUS A., Verheerlijkt Vlaanderen, Flandre Gallicante en de Westhoek, 1735, Handzame, 1968.

Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Orgel kerk Onze-Lieve-Vrouw

 • Is gerelateerd aan
  Nieuwkerke Churchyard

 • Is gerelateerd aan
  Standbeeld militaire en burgerlijke doden

 • Is deel van
  Markt (Nieuwkerke)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32699 (Geraadpleegd op )