Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Heuvelland
Deelgemeente Wijtschate
Straat Houthemstraat
Locatie Houthemstraat 4, Heuvelland (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heuvelland (adrescontroles: 15-02-2008 - 15-02-2008).
  • Inventarisatie Heuvelland (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Hoeve volgens de bewoners wederopgebouwd in 1922-1923; vooroorlogse hofstede stond echter dieperin, zie resten van omwalling. Teruggaand op de regionale hoevebouw te zien aan, opstelling: oorspronkelijk losse, thans ten gevolge aanbouwen deels aaneengesloten, lage bestanddelen met U-vormige opstelling rondom een begrint erf; gietijzeren toegangshek; centraal hondehok; boerenhuis (nok loodrecht op de straat), stal en dwarsschuur respectievelijk ten westen, ten zuiden en ten oosten; materialen: verankerde, donkerrode baksteen; pannen (mechanische) zadeldaken, geknikt bij boerenhuis, overstekend op houten modillons, met dakvensters, klimmende dakkapellen en luifel boven rondbogige schuurpoort; bakstenen onderdorpels; bakstenen troggewelven tussen ijzeren I-balken in stal; streekeigen bouwelementen: ronde asemgaten; steunbeer tussen korfbogige wagenhuispoorten; venster- en deurconstructies met houten latei, boogveld en luiken; gecementeerde zijgevels met aandaken bij het boerenhuis; indeling: boerenhuis van vijf traveeën; stal met tweeledig wagenhuis; schuur met stal en privaat. Recente Onze-Lieve-Vrouwekapel aan erftoegang.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine & Lion, Mimi

Datum tekst: 1991

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wijtschate

Wijtschate (Heuvelland)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.