Parochiekerk Sint-Medardus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Heuvelland
Deelgemeente Wijtschate
Straat Kerkplein
Locatie Kerkplein 1, Heuvelland (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heuvelland (adrescontroles: 15-02-2008 - 15-02-2008).
  • Inventarisatie Heuvelland (geografische inventarisatie: 01-01-1991 - 31-12-1991).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Medardus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Nr. 1. Parochiekerk St.-Medardus Hoog gelegen kerk ten N. van de Markt; omringende beboomde grastuin, deels ommuurd, deels omhaagd. Eclectisch bedehuis met basilicale opstand gesigneerd in neut van het portaal: .H. en M. Leborgne Architectes Charleroi 1925.. Plannen ontworpen door architect J. Coomans (Ieper) werden niet uitgevoerd. Wederopbouw sterk afwijkend van de vooroorlogse laat-gotische tweebeukige hallekerk met W.-toren.

De plattegrond ontvouwt: een voorgeplaatste W.-toren met aanleunend zeszijdig traptorentje, een driebeukig schip van zes trav. en N.-doopkapel, een hoofd- en twee zijkoren van resp. een anderhalve trav. en driezijdige sluiting, en één trav. en een vlakke sluiting, en, een N.-sacristie. W.-toren van drie geledingen met versneden hoeksteunberen uitlopend op hoektorentjes met naaldspits (leien). Rechth. ingangsportaal, verdiept in een geprofileerde spitsboog; mozaïek met de H.Medardus gesigneerd G. Banckaert Gent, in boogveld. Erboven, spitbogig vierlicht; lichtgleuven. Spitsbogige galmgaten, aflijnend rondboogfries. Vlakke borstwering.

Midden-, zijbeuken en lagere koorpartij getypeerd door versneden steunberen, spitsboogvensters en aflijnende tandlijst.

Interieur: baksteen met simili-natuurstenen bander. Spitsbogige scheibogen op arduinen znilen met knoppenkapiteel; halfronde pilasters. Overdekking d.m.v. kruisribgewelven; centraal mangat in portaal.

Mobilair: Neogotisch meubilair o.m. biechtstoelen. AR., D.VG., 13416.

Bron: Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine & Lion, Mimi

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wijtschate

Wijtschate (Heuvelland)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Orgel kerk Sint-Medardus

Wijtschate (Heuvelland)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.