erfgoedobject

Messines Ridge British Cemetery met Memorial to the Missing

bouwkundig element
ID
32787
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32787

Juridische gevolgen

Beschrijving

Britse militaire begraafplaats langs de Nieuwkerkestraat, ter hoogte van het kruispunt met de Kruisstraat, op de flank van de heuvelrug van Mesen. De toegang tot de begraafplaats wordt ingenomen door het 'Messines Ridge (New Zealand) Memorial to the Missing'.

Historische beschrijving

Messines Ridge British Cemetery is een verzamelbegraafplaats die na de oorlog werd aangelegd door de concentratie van geïsoleerde graven uit de omliggende slagvelden en uit kleinere begraafplaatsen, gestorven tussen oktober 1914 en oktober 1918. De meerderheid stierf in 1917.

Het gedenkteken is opgericht voor de vermiste Nieuw-Zeelanders die omkwamen tijdens gevechten rond Mesen in 1917-1918. Eigenlijk gaat het om twee gedenktekens: het schuilgebouw op de begraafplaats is opgevat zoals het ‘New Zealand Memorial’ op ‘Buttes New British Cemetery’ (Zonnebeke), maar bevat geen namen of opschriften. Het gedenkteken bij de toegang met centraal bovenaan het ‘Cross of Sacrifice’ is het eigenlijke ‘Memorial’ met de namen van 839 Nieuw-Zeelandse vermisten. Hiervan zouden er 537 militairen tijdens de Slag bij Mesen (tussen 7 en 14 juni 1917) omgekomen zijn. Het 'Messines Ridge Memorial' vormt één van de zeven gedenktekens voor Nieuw-Zeelandse vermisten, die in België en Frankrijk opgericht zijn.

De grond waarop de begraafplaats en het Memorial werden aangelegd, was eigendom van het ‘Institut Royale’. De nabijgelegen ‘Ferme du Moulin’ was hiervan een abdijhoeve. Het ‘Cross of Sacrifice’ staat op de plaats waar de windmolen van de boerderij, de ‘Hospiesmolen’ stond.

De volgende begraafplaatsen werden ontruimd en naar hier overgebracht :

* BELL FARM CEMETERY (Wijtschate): Deze begraafplaats lag ten zuiden van de weg van Mesen naar Kemmel. Er werden in juni 1917 32 militairen van de ‘25th Division’ begraven.

* BLAUWEPOORTBEEK CEMETERY (Wijtschate): Deze begraafplaats lag op anderhalve kilometer ten noordoosten van Mesen. In augustus en oktober 1917 werden er 16 militairen uit Australië en 7 uit het Verenigd Koninkrijk begraven.

* BOUSBECQUES EAST GERMAN CEMETERY (Bousbecques, Fr.): Deze begraafplaats lag ten zuiden van het dorp. Er werden vier militairen uit het Verenigd Koninkrijk begraven in de nabijheid van een Duits veldhospitaal in november 1914.

* BRISTOL CASTLE MILITARY CEMETERY (Mesen): Deze begraafplaats lag langs de weg Mesen – Wulvergem dichtbij Wulvergem. Er lagen 32 militairen van de ‘36th (Ulster) Division’ en ‘14th (Light) Division’, gestorven in september en oktober 1918.

* LUMM FARM CEMETERY (Wijtschate): Deze begraafplaats lag iets ten oosten van de weg naar Mesen. In de periode juni – september 1917 werden er 13 militairen uit het Verenigd Koninkrijk en 2 Australiërs begraven.

* MIDDLE FARM CEMETERY (Wijtschate): Deze begraafplaats lag ten noorden van de weg naar Mesen op bijna een halve kilometer ten noorden van Mesen. In de periode juli – december 1917 werden er 16 militairen uit Australië, 14 uit het Verenigd Koninkrijk en 4 uit Nieuw-Zeeland begraven.

* ONRAET FARM CEMETERY (Wijtschate): Deze begraafplaats lag tussen Wijtschate en Sint-Elooi. In de periode juni – augustus 1917 werden er 29 militairen van de ‘36th Division’ begraven.

* QUEENSLAND CEMETERY (Waasten): Deze begraafplaats lag langs de weg van Mesen naar Waasten. In juni en juli 1917 werden er 30 militairen uit Australië (waarvan er 23 behoorden tot het ‘41st Battalion’) en 3 uit het Verenigd Koninkrijk begraven.

* RIVER DOUVE CEMETERY (ook ‘Snitchel Farm’ genoemd) (Mesen): Deze begraafplaats lag langs de Douve ten zuiden van Mesen. Ze bevatte de graven van 24 Australiërs en 4 Britten die stierven in de periode juni – november 1917.

Er liggen op Messines Ridge British Cemetery 1.531 militairen begraven, waarvan er 954 niet geïdentificeerd konden worden. Het gaat om 1.003 doden uit het Verenigd Koninkrijk (waarvan er 708 niet geïdentificeerd konden worden), 342 Australiërs (waarvan 138 niet geïdentificeerd), 1 Canadees, 128 Nieuw-Zeelanders (waarvan 61 niet geïdentificeerd) en 57 Zuid-Afrikanen (waarvan 47 niet geïdentificeerd). Aan de oostelijke zijde staan 28 ‘special memorials’ voor militairen waarvan vermoed wordt dat ze onder naamloze graven begraven liggen. Daarnaast zijn er nog 13 ‘special memorials’ en een ‘duhallow block’ ter herinnering aan militairen, wiens graf op andere begraafplaatsen door het oorlogsgeweld verloren gegaan is.

Messines Ridge British Cemetery werd met het ‘Messines Ridge Memorial to the Missing’ ontworpen door Charles Holden (hoofdarchitect) en W.C. Von Berg (hulparchitect).

Beschrijving

Het ‘Memorial to the Missing’ staat op het einde van een stenen toegangspad. Het is een rotonde, gedeeltelijk uit witte natuursteen, gedeeltelijk uit grijsgroene natuursteen opgetrokken, bedekt met gras met op de top het ‘Cross of Sacrifice’. Aan de voorkant is in een blok uit witte natuursteen een rondboogvormige nis uitgespaard met daarin de tekst: ‘Here are recorded the names of officers and men of New Zealand who fell in or near Messines in 1917 and 1918 and whose graves are known only to God’. Op de zijkant rondom het kruis van rechts naar links zijn 44 gedenkplaten aangebracht met de opsomming van de verschillende legereenheden, met daaronder de namen van de slachtoffers alfabetisch gerangschikt: (1) ‘Cyclist Battalion’, ‘Field Artillery’; (2) ‘Field Artillery’, ‘Engineers’; (3) t.e.m. (9) ‘Auckland Regiment’; (10) t.e.m. (17) ‘Canterbury Regiment’; (18) t.e.m. (22) ‘Otago Regiment’; (23) ‘Otago Regiment’, ‘Wellington Regiment’; (24) t.e.m. (30) ‘Wellington Regiment’; (31) ‘Wellington Regiment’, ‘Rifle Brigade’, (32) t.e.m. (39) ‘Rifle Brigade’; (40) ‘Maori Battalion’, ‘Machine Gun Corps’; (41) ‘Machine Gun Corps’; (42) ‘Machine Gun Corps’, ‘Entrenching Battalion’; (43) – (44) ‘Entrenching Battalion’. Tussen gedenkplaat (22) en (23) hangt een gedenkplaat met het wapenschild van Nieuw-Zeeland, met de tekst ‘Onwards’. In het registerkastje van de begraafplaats steekt een register, met een lijst van de vermelde personen.

De begraafplaats is rechthoekig en hoger gelegen dan het ‘Memorial’ met het ‘Cross of Sacrifice’. Het terrein van de begraafplaats zelf helt lichtjes af en de oppervlakte bedraagt 6.183m². Het toegangspad, dat rondom het Memorial loopt, komt uit op een eerste as die de begraafplaats in noord-zuidelijke richting doorkruist. Hierop ligt loodrecht een tweede as, met op het kruispunt ervan de ‘Stone of Remembrance’. De tweede as mondt aan de oostelijke zijde uit op een langwerpig gebouw, opgetrokken uit witte natuursteen, gevormd door een galerij met colonnade van pseudo-Dorische zuilen, aan beide zijden gevat tussen een kubusvormige hall, met blokvormig dak. Dit gebouw bevat onder meer de drietalige tekst van de landplaat, de metalen informatieplaat en een natuurstenen zitbank.

Vóór dit schuilgebouw ligt een lagergelegen symmetrisch aangelegd parkje, met trapjes, zitbank en bloembakken. Op de begraafplaats zijn langs de zuidelijke omheiningsmuur nog twee natuurstenen dienstgebouwtjes en enkele zitbanken aanwezig. De begraafplaats wordt omgeven door een grijze, natuurstenen muur, afgedekt met witte natuursteen. De grafstenen zijn onderverdeeld in zes perken, allen naar het oosten gericht. Het geheel wordt getooid met bloemperken, struiken, populieren en wilgen.

  • Informatie van de Commonwealth War Graves Commission (oude en nieuwe registers, informatieborden, website).
  • COLSON P. 1995: Het New Zealand Memorial to the Missing in Mesen, Mesen. Kleine Stad op de Heuvel, Mesen, 83-89.
  • JACOBS M. 1996: Zij, die vielen als helden... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, deel 2, Brugge.
  • SCOTT M. 1992: The Ypres A guide to the cemeteries and memorials of the Salient, Norwich-Norfolk.
  • VANDEMAELE S. 1986: Britse oorlogskerkhoven en monumenten voor de gesneuvelden van 1914-1918 in Noord-Frankrijk en West-Vlaanderen, Universiteit Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling.

Bron: Beschermingsdossier OW002796
Auteurs: Decoodt, Hannelore
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Messines Ridge British Cemetery met Memorial to the Missing [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32787 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.