erfgoedobject

Hoeve De Schrans

bouwkundig element
ID: 3295   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3295

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met oorspronkelijk defensief karakter, zie gesloten buitengevels en deels bewaarde omgrachting met toegangsbrug ten zuiden, in kern opklimmend tot de tweede helft van de 16de eeuw.

Verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldak (Vlaamse en mechanische pannen en (kunst)leien) met overwegend rechthoekige muuropeningen onder houten of arduinen lateien, gegroepeerd rondom een aarden erf.

Hoofdgebouw met verspringende volumes, oudste, gecementeerd en beschilderd noordelijk deel van zes traveeën en twee bouwlagen met linker zijtrapgevel en steunberen aan noordgevel. Dakvensters met trap- en tuitgeveltjes. Aan erfzijde vijfzijdig uitspringende traptoren van bak- en zandsteen met getrapt dakvenster, korfboogdeurtje in beschilderde omlijsting, steigergaten en deels gedichte vensters; westgevel met Onze-Lieve-Vrouwebeeldje in rondboognisje onder trapgeveltje boven het moosgat, opkamer- en keldervenster.

Lagere ten zuiden aansluitende volumes van telkens twee traveeën en twee en één bouwlaag. Aan zuidzijde van het erf: wagenhuis van vier traveeën met rondbogen op bakstenen pijlers met verwerking van zandsteen en arduinen dekplaat, mogelijk opklimmend tot de 18de eeuw; rechts later varkenshok. Ten noorden: deels ingestorte stal van acht traveeën.


Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kantons Duffel - Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 1997

Aanvullende informatie

Onze-Lieve-Vrouwbeeld in de nis is verdwenen. Grafitti op rolluiken. Grote barst in de hoek van de muur aan noordwestelijke zijde. In het algemeen in verwaarloosde staat. Het gebouw deed dienst als scoutslokaal. De Schranshoeve staat heden te koop.

  • Informatie verkregen van IOED IGEMO, januari 2018.
Datum: 12-02-2018

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve De Schrans [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3295 (Geraadpleegd op 15-08-2020)