erfgoedobject

Hoeve Ten Gavere

bouwkundig element
ID
32953
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32953

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Ten Gavere
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Zogenaamd "Ten Gavere" naar voormalig leen onrechtstreeks gehouden van het kasteel van Kortrijk. Hoeve volgens de bewoners in 1921 wederopgebouwd op de funderingen van de tijdens de Eerste Wereldoorlog verwoeste hoeve, oorspronkelijk gelegen binnen een 8-vormige omwalling waarvan nog resten bewaard ten noorden en ten oosten. Teruggaand op de regionale hoevebouw zie, opstelling: losse, lage bestanddelen rondom een deels verhard erf met nog herkenbare, oude structuur "upper-"/neerhof onder meer aangegeven door twee gietijzeren schamppalen ter hoogte van de vroegere doorgang over de thans gedempte wal; enigszins afgezonderd woonhuis ("upperhof"), stalvleugel en voormalige dwarsschuur respectievelijk ten noordwesten, ten zuiden en ten oosten; ten noordoosten en schuin ingeplant ten opzichte van het boerenhuis, bakhuis met erin opgenomen hondenhok zie kleine muuropening links van de deur; aanplanting: begraasd "upperhof" met gekasseide paden; jonge treurwilg te midden van het neerhof; populieren aan de erfoprit; materialen: verankerde donkere baksteenbouw; pannen (mechanische) zadeldaken onder meer licht gebogen, met overstekende dakrand op houten modillons en klimmende dakvensters; diefijzers voor de getoogde huisvensters met luiken; indeling: boerenhuis van zeven traveeën, onder meer centrale zolderdeur. Lage aanbouwsels, respectievelijk stalletje links en garage rechts, tegen het boerenhuis. Oorspronkelijke dwarsschuur thans verbouwd tot stal. Nieuwe stalvleugel ten noordoosten van het erf.

  • HUYS E., Geschiedenis van Geluwe, derde aangevulde uitgave ingeleid door N. MADDENS en bijgewerkt door D. DECUYPERE, Tielt, 1977, p. 278.

Bron     : Delepiere A.-M. & Huys M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Huys, Martine
Datum  : 1991


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Ten Gavere [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32953 (Geraadpleegd op 20-06-2021)