erfgoedobject

Wederopbouwhoeve Balgherix

bouwkundig element
ID
32976
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32976

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "Balgherix". Dieperin gelegen wederopbouwhoeve uit het begin van de jaren 1920, waarvan het boerenhuis met minder streekeigen dakvensterpatroon, zie afgewolfd zadeldak; voorts echter teruggaand op de regionale hoevebouw.

Opstelling: losse, lage bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom een deels verhard erf toegankelijk via gecementeerde bakstenen hekpijlers met piramidale bekroning en bijkomend rondboognisje rechts; boerenhuis, stalvleugel en dwarsschuur respectievelijk ten zuidwesten, zuidoosten en noordwesten.

Aanplanting: rest van boomgaard ten zuiden.

Materialen: verankerde donkere baksteenbouw; pannen (mechanische) zadeldaken met overstekende dakrand; bakstenen onderdorpels voor de getoogde huisvensters met luiken.

Streekeigen bouwelementen: overhoekse steunberen bij de dwarsschuur; puntgeveltje met schouderstukken en muurvlechtingen voor de dakvensters van de stal.

Indeling: boerenhuis van zeven traveeën; dwarsschuur met aardappelkelder en wagenhuis. Laag aanbouwsel tegen de linker schuurgevel. Recentere loodsen ten westen.

  • Wandelzoektocht Geluwse hoeven, 30 mei 1977 Beknopte historiek. Organisatie B.G.J.G., p. 7-8.

Bron: DELEPIERE A.-M. & HUYS M. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Ieper, Kantons Mesen - Wervik - Zonnebeke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 11n3, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Delepiere, Anne Marie; Huys, Martine
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Wederopbouwhoeve Balgherix [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/32976 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.