Pastorie Sint-Jan Baptistparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Heist-op-den-Berg
Deelgemeente Wiekevorst
Straat Wiekevorst-Dorp
Locatie Wiekevorst-Dorp 2, Heist-op-den-Berg (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heist-op-den-Berg (adrescontroles: 11-10-2006 - 11-10-2006).
  • Inventarisatie Heist-op-den-Berg (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie Sint-Jan Baptist

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Jan Baptistparochie

Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1998.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Pastorie, met omringende, omhaagde tuin.

HISTORIEK

De eerste vermelding van een pastoorswoning in Wiekevorst gaat terug tot een register van 1623. Het ging om een gebouwtje ter plaatse van de huidige pastorie. In 1763, enkele jaren na de bouw van een nieuwe parochiekerk (1754), werd volgens kerkrekeningen een nieuwe pastoorswoning opgericht. Uit de Atlas der Buurtwegen (1842) blijkt dat het ging om een vrij groot hoofdgebouw met water aan straatzijde; achter het hoofdgebouw een soort siertuin met hagen in kwadrantvorm en naast de pastorie een stuk bouwland, vermoedelijk in gebruik als moestuin en grasweide. In 1966 werd een gedeelte van de pastorietuin ingepalmd als bouwgrond voor de nieuw aangelegde Pastoriestraat.

BESCHRIJVING

Verankerd bakstenen gebouw met twee lagere aanbouwsels. Dubbelhuis met lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, leien), vermoedelijk van circa 1763. De gevelsteen boven de deur met jaartal 1682 verwijst waarschijnlijk naar de oudere pastorie op dezelfde plaats. Rechthoekige vensters in zandstenen omlijsting met hergebruikte (?) hoek- en negblokken. Steekboogdeur in zandstenen omlijsting met sluitsteen onder waterlijst. Voorgevel horizontaal geaccentueerd door gecementeerde plint, imitatiemuurbanden en houten kroonlijst op klossen. Achtergevel met gelijkaardig uitzicht. Oculi in de zijgevels. "Klassieke" plattegrond met brede gang en centrale trap.

Interieur met op de benedenverdieping bewaarde deuren en 18de-eeuws stuclijstwerk; behouden dakgebint en onderdak.

Tot garage omgevormd rechter aanbouwsel met sporen van zandsteengebruik.

  • S.N., 350 jaar Wiekevorst, Uitgave van Heemkring "Wiekevorst, Ons Dorp", s.l., 1992, p. 45-71.

Bron: Kennes H. & Steyaert R. 1997: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kantons Duffel - Heist-op-den-Berg, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N4, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 1997

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wiekevorst-Dorp

Wiekevorst-Dorp (Heist-op-den-Berg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.