erfgoedobject

Wimpelhoeve

bouwkundig element
ID
3314
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3314

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Wimpelhoeve
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd cultuurhistorisch landschap Wimpelhoeve: omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

 • omvat de aanduiding als beschermd monument Wimpelhoeve: schuur
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

De bewaarde lemen schuur onder rieten schilddak, uit de 18de eeuw, maakt deel uit van de Wimpelhoeve.

Historiek

De oudste vermelding van de Wimpelhoeve klimt op tot 1186, toen de stichter van de norbertijnenabdij van Tongerlo diverse goederen, onder meer de Wimpelhoeve, schonk aan de abdij. De hoeve wordt op de kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778) voorgesteld als de "Cense de Wijmp" in het gehucht "Wympel". De hoeve bestaat uit enkele losstaande gebouwen met een klein moestuintje ten zuidoosten ervan. Landbouwgronden omgeven de hoeve. De kaart van Vandermaelen (1846-1854) stelt de hoeve voor te midden van akkers.

De schuur werd in 1980 naar ontwerp van L. Fornoville gerestaureerd.

Beschrijving

De monumentale, driebeukige langsschuur met paardenstal (oosten) en schaapskooi (westen) onder één dak telt acht traveeën met aan weerskanten een uitgespaarde hoek aan de erfzijde. De langszijden zijn opgetrokken in leem- en vakwerk, de zijgevels in baksteen. Het oorspronkelijk gebinte en de houtstructuur met graffiti klimmen op tot 1800.

De schuur van de Wimpelhoeve wordt vergezeld van gebouwen in functie van de landbouwuitbating. De omgeving bestaat uit open landbouwgebied dat voor het moment van bescherming (1976) het onderwerp was van een ruilverkaveling. De weg naar de hoeve is afgezoomd met een bomenrij (populieren). Een geschoren haag bakent het domein af langs de weg.

 • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Cel Monumenten en Landschappen, Restauratiedossier Wimpelhoeve Wiekevorst.
 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden van Jozef Jean François de Ferraris, opgesteld tussen 1770-1778, schaal 1:11.520.
 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven tussen 1846-1854, schaal 1:20 000.

  • 350 jaar Wiekevorst, Uitgave van Heemkring "Wiekevorst, Ons Dorp", s.l., 1992, p. 9-11.

Auteurs: Van der Veken, Bert; Cox, Lise; Kennes, Hilde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Wimpelhoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3314 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.