Wimpelhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Heist-op-den-Berg
Deelgemeente Wiekevorst
Straat Wimpel
Locatie Wimpel 9, Heist-op-den-Berg (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Heist-op-den-Berg (adrescontroles: 11-10-2006 - 11-10-2006).
  • Inventarisatie Heist-op-den-Berg (geografische inventarisatie: 01-01-1997 - 31-12-1997).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Schuur Wimpelhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als cultuurhistorisch landschap Wimpelhoeve: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 09-11-1976.

omvat de bescherming als monument Wimpelhoeve: schuur
gelegen te Wimpel 9 (Heist-op-den-Berg)

Deze bescherming is geldig sinds 09-11-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bewaarde lemen schuur onder rieten schilddak, uit de 18de eeuw, maakt deel uit van de Wimpelhoeve.

Historiek

De oudste vermelding van de Wimpelhoeve klimt op tot 1186, toen de stichter van de norbertijnenabdij van Tongerlo diverse goederen, onder meer de Wimpelhoeve, schonk aan de abdij. De hoeve wordt op de kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778) voorgesteld als de "Cense de Wijmp" in het gehucht "Wympel". De hoeve bestaat uit enkele losstaande gebouwen met een klein moestuintje ten zuidoosten ervan. Landbouwgronden omgeven de hoeve. De kaart van Vandermaelen (1846-1854) stelt de hoeve voor te midden van akkers.

De schuur werd in 1980 naar ontwerp van L. Fornoville gerestaureerd.

Beschrijving

De monumentale, driebeukige langsschuur met paardenstal (oosten) en schaapskooi (westen) onder één dak telt acht traveeën met aan weerskanten een uitgespaarde hoek aan de erfzijde. De langszijden zijn opgetrokken in leem- en vakwerk, de zijgevels in baksteen. Het oorspronkelijk gebinte en de houtstructuur met graffiti klimmen op tot 1800.

De schuur van de Wimpelhoeve wordt vergezeld van gebouwen in functie van de landbouwuitbating. De omgeving bestaat uit open landbouwgebied dat voor het moment van bescherming (1976) het onderwerp was van een ruilverkaveling. De weg naar de hoeve is afgezoomd met een bomenrij (populieren). Een geschoren haag bakent het domein af langs de weg.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Cel Monumenten en Landschappen, Restauratiedossier Wimpelhoeve Wiekevorst.
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden van Jozef Jean François de Ferraris, opgesteld tussen 1770-1778, schaal 1:11.520.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven tussen 1846-1854, schaal 1:20 000.

    • 350 jaar Wiekevorst, Uitgave van Heemkring "Wiekevorst, Ons Dorp", s.l., 1992, p. 9-11.

Bron: -

Auteurs: Cox, Lise; Kennes, Hilde & Van der Veken, Bert

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wiekevorst

Wiekevorst (Heist-op-den-Berg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.