Directeurswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Waarschoot
Deelgemeente Waarschoot
Straat Hoekje
Locatie Hoekje 1-3, Waarschoot (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Waarschoot (adrescontroles: 22-01-2008 - 22-01-2008).
  • Inventarisatie Waarschoot (geografische inventarisatie: 01-01-1994 - 31-12-1994).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Directeurswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Textielfabriek S.A.W.

Deze bescherming is geldig sinds 10-06-1999.

Beschrijving

Voormalige directeurswoning, later portierswoning van het in 1887 naast de spoorweg opgerichte bedrijf "La Société d'Heygere et Cie" een katoenweverij en ververij, in 1889 omgevormd tot "N.V. d'Heygere en Cie". Na de afsplitsing van C. d'Heygere met een eigen textielfabriek, ontstaan van de "Société Anonyme de Waerschoot" zogenaamd "S.A.W." die in 1903 ook de fabriek van C. d'Heygere opslorpt.

Achterin gelegen alleenstaand burgerhuis, links palend aan de spoorweg, rechts aan het fabrieksterrein. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (pannen), uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Oranje bakstenen gevels verrijkt met tegelpanelen. Getoogde vensters (nieuw houtwerk) onder decoratieve ontlastingsboog en waterlijst; sierankers. Centraal deurrisaliet met nieuwe deur.

Rechts aanleunend monumentale ingangspoort van het fabrieksterrein met voetgangersdeur en breed smeedijzeren hek tussen wit- en roodbakstenen pijlers.

Achterin gelegen vroegere ververij en weverij thans opslagplaats voor oude metalen.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1994: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Waarschoot - Zomergem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1994

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hoekje

Hoekje (Waarschoot)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.