Het Grote Goed te Voorde

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Ter Lande
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Waarschoot
Deelgemeente Waarschoot
Straat Hogevoorde
Locatie Hogevoorde 21, Waarschoot (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Waarschoot (adrescontroles: 22-01-2008 - 22-01-2008).
  • Inventarisatie Waarschoot (geografische inventarisatie: 01-01-1994 - 31-12-1994).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Het Grote Goed te Voorde

Deze bescherming is geldig sinds 10-11-1995.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Het Grote Goed te Voorde

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Zogenaamd "Het Grote Goed te Voorde", thans "Ter Lande". Oud pachthof, oorspronkelijk afhankelijk van de armendis van de Sint-Jacobskerk te Gent, volgens archiefdocumenten teruggaand tot 1370. Bouw van kleine en grote toegangspoort in 1623 en vermelding in een Staat van Goed van 1781 van een nieuw gebouwd woonhuis. Sinds eind 18de eeuw in het bezit van de Burgerlijke Godshuizen, thans O.C.M.W.

Nog deels omgracht rechthoekig begraasd erf met woonhuis ten zuiden, grote schuur ten noorden en toegangshek met begroeide gewitte pijlers ten Westen over de wal. Vroegere woonhuis, later stallen ten Westen bij de wal en duiventil gesloopt.

Huidig woonhuis van negen traveeën onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat) met vlechtingen in zijpuntgevels, volgens archiefstukken daterend van circa 1780. Verankerde gewitte gevel op gepikte plint. Licht getoogde vensters met sponning en wit- en groengeschilderde luiken (oorspronkelijk houtwerk met kleine loden roeden verdwenen) en twee licht getoogde deuren in vlakke grijsgeschilderde omlijsting met bovenlicht en twee treden. Aflijnende geprofileerde daklijst. Links zijpuntgevel met laadvenster, oculus en zes vlieggaten erboven. Achtergevel met drie identieke rechter vensters met luiken en links uitgebouwde keuken.

Behouden plattegrond en interieur met links in de "beste kamer" behouden rode tegelvloer, bepleisterd plafond met twee bepleisterde balken, omlopende hollijst en schouwboezem met stucversiering met festoen. Rechts kamer met balklaag en grote haard met bordenplank, op natuurstenen consoles. Gewelfde kelder met arduinen trap en vloertegels. Ten Noorden, grote dwarsschuur, thans stallen; gevelsteentjes "anno 1761" in linker zijgevel. Verankerde gewitte gevels onder zadeldak (pannen, n straat) met sporen van vlechtingen, grote rolpoorten met gestreept houtwerk, luchtgaten en staldeur. Vijftien vlieggaten in linker top.

  • DE VOS A., Geschiedenis van Waarschoot, Waarschoot, 1990, deel 1, p. 298-302.
  • TONDAT R., Bouwkundig erfgoed te Waarschoot, Maldegem, 1978, p. 176-185.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1994: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Waarschoot - Zomergem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1994

Relaties

maakt deel uit van Waarschoot

Waarschoot (Waarschoot)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.