erfgoedobject

Goed te Koudekeuken

bouwkundig element
ID
33274
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/33274
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Goed te Koudekeuken
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Zogenaamd "Goed te Koudekeuken". Achterin, bij de Burggravenstroom gelegen, zeer oude, voorheen omgrachte landbouwuitbating, teruggaand tot begin 15de eeuw, in de loop van de tweede helft van de 15de eeuw door schenking en aankoop in het bezit gekomen van de priorij van Waarschoot en dit tot de verbeurdverklaring van de goederen in 1797. Thans nog hoeve met toegangsdreef vanuit Koudekeuken en weg vanuit de Zoutweg, met woonhuis ten noorden en grote schuur ten oosten van het begraasde erf.

Boerenhuis van negen traveeën onder zadeldak (pannen, nok parallel met de straat) in kern mogelijk nog daterend uit de 18de eeuw doch recent aangepast. Gewitte erfgevel op gepikte plint met rechthoekige vensters met nieuw houtwerk en luiken. Aangepast interieur.

Ten oosten, grote bakstenen schuur met oude kern, op plint van Doornikse steen en met een geprofileerde bakstenen daklijst; verweerde gevelsteen, mogelijk met wapenschild van de priorij in rechter zijgevel.

  • DE VOS A., Geschiedenis van Waarschoot, Waarschoot, 1990, deel I, p. 309-313.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1994: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Waarschoot - Zomergem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N5, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Goed te Koudekeuken [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/33274 (Geraadpleegd op )