Hoeve met aanhorigheden

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Aalter
Deelgemeente Knesselare
Straat Langedonkstraat
Locatie Langedonkstraat 8, Aalter (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Knesselare (adrescontroles: 22-01-2008 - 22-01-2008).
  • Inventarisatie Knesselare (geografische inventarisatie: 01-01-1994 - 31-12-1994).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve losse bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve met aanhorigheden en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 10-11-1995.

omvat de bescherming als monument Hoeve met aanhorigheden: boerenwoning
gelegen te Langedonkstraat 8 (Aalter)

Deze bescherming is geldig sinds 10-11-1995.

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen op begraasd, omhaagd erf met boomgaard en ijzeren toegangshek aan betonnen pijlertjes.

Ten noorden, behouden authentiek 17de-eeuws boerenhuis met verankerde gewitte gevels op gepikte plint, vier traveeën onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), binnenin op balk ingegrift jaartal 1629. Drie houten kruiskozijnen en een bolkozijn links met roedeverdeling en blauw en witgeschilderde luiken, verwijzend naar de eigendomstoestand.

Interieur met grote haard met bordenplank en zogenaamde "Leuvense stoof", rode tegelvloer en gekoppelde deurtjes in de gang.

Ten oosten, 19de-eeuwse bakstenen schuur en stallen onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat). Ten westen, 19de-eeuws bakstenen bakhuis van het samengestelde type, onder zadeldakjes (pannen, nok loodrecht op de straat).

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1994: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Waarschoot - Zomergem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1994

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Knesselare

Knesselare (Aalter)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.