Klooster van de Heilige Ursula, school en rustoord

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Knesselare
Deelgemeente Ursel
Straat Onderdale
Locatie Onderdale 1, Knesselare (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Knesselare (adrescontroles: 22-01-2008 - 22-01-2008).
  • Inventarisatie Knesselare (geografische inventarisatie: 01-01-1994 - 31-12-1994).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Klooster van de Heilige Ursula, school en rustoord

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Klooster van de Heilige Ursula, vrije lagere en kleuterschool en rustoord van de zusters franciscanessen. Gesticht in 1858 door J.B. van de Woestijne d'Hansbeke (zie het klooster van Hansbeke en Knesselare) en onder leiding van de congregatie van de franciscanessen van Gent, zogenaamd "Crombeen" geplaatst. Gebouwd in 1859-60 naar ontwerp van architect Ceukelaere (Gent), gewijd in 1860. Schoolgebouwen opgericht op U-vormige plattegrond en achterliggend klooster op vierkante plattegrond met vleugels gegroepeerd rondom een binnentuin en kapel aan Noordelijke zijde. Het complex omvatte oorspronkelijk twee lagere klassen, een kantschool en een rustoord voor 12 mannen, vrouwen en weeskinderen. In 1898 zijvleugels met één bouwlaag verhoogd en in 1902 bouw van een nieuwe kapel voor de parochiale meisjescongregatie, thans verdwenen.

Sobere bakstenen schoolgebouwen in U-vorm rondom de speelplaats gebouwd. Centraal kloostergebouw: dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (leien, nok parallel aan de straat), op het pseudo-fronton jaartal 18-59. Rechthoekige deur en vensters (nieuw houtwerk). Identieke achtergevel.

Links en rechts respectievelijk twee en drie inspringende traveeën met twee bouwlagen onder zadel- en schilddak en twee haakse vleugels van zeven en negen traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken. Nieuwe rechthoekige vensters, aan de Hendelstraat vergroot, onder I- lateien met kleine roedeverdeling. Nieuwe muur en overdekte speelruimte aan de straatzijde.

Erachter gelegen binnentuin omgeven door de oude rusthuisvleugels met één bouwlaag; gemarkeerd door centrale poorttravee tussen bakstenen pilasters en hoge klokgevel van kapel met spitsboogvensters en bekronend houten dakruitertje; omlopende muizetand.

Interieur: éénbeukige kapel met halfronde koorsluiting, behouden omlopende stuckroonlijst (vals plafond erboven), geleed door stucpilasters met composiet kapiteel, centraal portiekaltaar met bekronend driehoekig fronton geflankeerd door rondboognissen met heiligenbeelden.

Nieuwe rusthuisvleugel ten westen.

  • RYSERHOVE A. - VANDEVEIRE J., Oud Ursel, in Appeltjes van het Meetjesland, Jaarboek nummer 24, 1973, p. 289-291.
  • SOENS E., Historische schets van het gesticht der E.E. zusters Franciscanessen van Gent, geheeten Crombeen, Sint-Amandsberg, 1915, p. 162-166.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1994: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Waarschoot - Zomergem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1994

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Onderdale

Onderdale (Knesselare)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.