Hoeve Hof van Parijs

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lovendegem
Deelgemeente Lovendegem
Straat Appensvoordestraat
Locatie Appensvoordestraat 96, Lovendegem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lovendegem (adrescontroles: 22-10-2007 - 22-10-2007).
  • Inventarisatie Lovendegem (geografische inventarisatie: 01-01-1994 - 31-12-1994).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Hof van Parijs

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Hof van Parijs: annexegebouwen met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 03-06-1986.

is beschermd als monument Hoeve Hof van Parijs: boerenwoning, stal en duiventoren

Deze bescherming is geldig sinds 03-06-1986.

Beschrijving

Voormalige hoeve zogenaamd "Hof van Parijs", voorheen hofstede van het zogenaamd "Goed Ten Velde", leen van de heerlijkheid Ter Straeten. Hoeve met losse bestanddelen, alle met nok parallel met de straat, deels omgracht en gelegen naast de toegangsdreef tot het ernaast gelegen kasteel. Restauratie aan de gang. Ten zuidoosten, boerenhuis van acht traveeën onder overstekend zadeldak (pannen), vermoedelijk daterend uit begin 19de eeuw. Geschilderde, verankerde gevel met licht getoogde getraliede vensters en deur in grijsgeschilderde omlijsting, in rechter travee kleiner venstertje van opkamer met eronder kelder en oven. Dakoverstek rustend op modillons. Klimmende dakkapel ter hoogte van de vierde travee. Aan de achterzijde vergroot met keuken.

Interieur (voor de restauratiewerken): in gang korfboog- en steekboogdeurtje. Drie kamers met eiken balklaag met versierde moerbalken en brede schouwen.

Centraal op de grasboomgaard duiventoren uit eind 17de eeuw of begin 18de eeuw, gedemonteerd tijdens de restauratiewerken. Vierkante bakstenen duiventoren van twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) tussen zijtuitgevels met schouderstukken, vlechtingen en oorspronkelijk zandstenen topstukken. In de geveltop drie vluchtgaten en aan de basis negen vluchtgaten naast elkaar. Witgekalkte voor- en achtergevel op gepikte plint. In zuidgevel korfboogdeurtje en later toegevoegd rechthoekig deurtje en erboven luchtgaten. Aan oost- en westzijde latere aanbouwsels (varkensstal).

Ten noorden sluit een dwarsschuur van zeven traveeën het erf aan de straatzijde af; naar verluidt opgetrokken in de jaren 1880, volgens oude kaarten in plaats van oudere schuur. Twee licht getoogde doorritten. Ten zuidwesten, naast het woonhuis, wagenhuis van drie traveeën met rechthoekige inrijpoorten, vermoedelijk uit begin 19de eeuw.

  • DEPRAET O.S., Duiventorens in Oost-Vlaanderen, in Oostvlaamsche Zanten, XLI, 3-4, 1966, p. 204-205.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1994: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Waarschoot - Zomergem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1994

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Appensvoordestraat

Appensvoordestraat (Lovendegem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.