erfgoedobject

Hoeve De Mote

bouwkundig element
ID
33455
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/33455
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Afgelegen hoevetje met losse bestanddelen, volgens 18de- en 19de-eeuwse kaarten eertijds gelegen in een meervoudige omgrachting.

Boerenhuis van zes traveeën met links aanleunende stal (nu garage) onder doorlopend mank zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw. Verankerde bakstenen gevel op gecementeerde plint met vernieuwde rechthoekige vensters en deur. Sporen van gedichte muuropeningen. Interieur: oude balklaag met versierde moerbalk (onder andere kruismotief).

Ten zuiden, dwarsschuur met in het dak verhoogde inrijpoort en nog twee rechthoekige poorten op de uiteinden.

  • Rijksarchief Gent, Kaarten en plans, nummer 1074.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1994: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Waarschoot - Zomergem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N5, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve De Mote [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/33455 (Geraadpleegd op )