erfgoedobject

Gemeentehuis van Lovendegem

bouwkundig element
ID
33488
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/33488

Juridische gevolgen

Beschrijving

In 1912 kreeg Lovendegem eindelijk zijn eigen gemeentehuis. Tot dan toe was er vergaderd in een café / woning aan de brug en later werden enkel kamers gehuurd in een huis op het dorp. Volgens een gevelsteen gebouwd naar ontwerp van bouwmeester E. De Marès door aannemer G. De Ruddere in 1911. Op schouw van raadzaal gedateerd 1912. De torentop, afgewaaid in 1942, werd pas in 1970 hersteld. Vrijstaand eclectisch gebouw op de hoek met de Kasteeldreef; ernaast pleintje met oorlogsmonument van G. Pickery van 1920.

Beschrijving

Constructie op T-vormige aanleg van bak- en hardsteen met één bouwlaag boven souterrain, afgedekt met zadeldaken (leipannen) tussen zijtrapgevels. Door het gebruik van verschillende kleuren baksteen werden speklagen gesuggereerd. Symmetrische voorgevel met centrale vooruitspringende vierkante traptoren boven portiek met bordestrap. Overkragende bovenste geleding van toren bekroond met steil schilddak met houten klokkentorentje. Aan weerszij van de ingang, travee met drielichtkozijn doorgetrokken in getrapte dakvensters. Haakse vleugel aan de achterzijde met achtertrapgevel. De rechter zijgevel heeft een uitspringend traptorentje met een vierkante basis overgaand in een 6 kantige toren via hardstenen afzaten. Raadzaal aangegeven door tweeledige spitsboogvensters. Aan de trap stichtingsplaat uit 1912. Recenter aanbouwsel in aangepaste stijl van 1967-68.

Neogotische raadzaal met van 1912 gedateerde schouw met wapenschilden en een houten gewelf met trekstangen. De authentieke binnendeuren bleven bewaard. De rest van het interieur werd in 2002 grondig gerenoveerd waardoor het elke historische reminiscentie verloor.

Typologisch is de constructie een traditioneel gemeentehuis dat zich inspireert op de oude schepenhuizen.


Bron     : Beschermingsdossier DO002329
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed (OE)
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gemeentehuis van Lovendegem [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/33488 (Geraadpleegd op )