Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lievegem
Deelgemeente Lovendegem
Straat Vijverstraat
Locatie Vijverstraat 56, Lievegem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lovendegem (adrescontroles: 22-10-2007 - 22-10-2007).
  • Inventarisatie Lovendegem (geografische inventarisatie: 01-01-1994 - 31-12-1994).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve losstaande bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Windmolen Van Vlaanderensmolen met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 21-05-1984.

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen opklimmend tot 18de eeuw, gelegen in de straatbocht tegenover nummer 43.

Ten noorden, boerenhuis onder zadeldak (pannen, nok evenwijdig uit de straat) met voorgevel gericht naar achtererf (zuiden) in eerder verwaarloosde toestand, beschilderde gevel van zes traveeën en aanleunend wagenhuis met rechthoekige doorgang. Gewijzigde rechthoekige muuropeningen.

Gewitte achtergevel op gepikte plint met rechthoekige getraliede vensters en venster van opkamer boven keldervenster.

Ten westen, dwarsschuur met inspringend middengedeelte met rechthoekige inrijpoort onder steil zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat). Aan de binnenkant van de menpoort verschillende inscripties van dorsers uit vierde kwart 19de eeuw.

Ten oosten, bakhuis.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1994: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Waarschoot - Zomergem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1994

Relaties

maakt deel uit van Omgeving windmolen Van Vlaanderensmolen

Brouwerijstraat 70, 91, Hooimeersslag 1, Langekantweg zonder nummer, Lostraat zonder nummer, Meirestraat...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.