Eclectisch burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lievegem
Deelgemeente Zomergem
Straat Dekenijstraat
Locatie Dekenijstraat 2, Lievegem (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Zomergem (adrescontroles: 22-01-2008 - 22-01-2008).
  • Inventarisatie Zomergem (geografische inventarisatie: 01-01-1994 - 31-12-1994).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eclectisch burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Zomergem

Deze bescherming is geldig sinds 10-11-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eclectisch burgerhuis, heden met apotheek. Breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) met jaartal 1887 op cartouche onder het dakvenster. Lijstgevel van baksteen en gewitte natuursteen met opvallende sierankers en hardstenen plint. Hoge rechthoekige vensters ingeschreven in boogvormige spaarvelden. Rondboogdeur in omlijsting onder meer versierd met diamantkoppen. Deurtravee voorts geaccentueerd door balkon op zware rolwerkconsoles; overkragend dakvenster uitgewerkt tot rechthoekige torengeleding onder leien spits met sierlijke ijzeren bekroning. Rechter traveeën met gekoppelde vensters en tweede deur.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1994: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Waarschoot - Zomergem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N5, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1994

Relaties

maakt deel uit van Dekenijstraat

Dekenijstraat (Lievegem)

maakt deel uit van Dorpskom Zomergem

Alfons Sifferstraat 2-4, Dekenijstraat 1-17, 2-10, Dreef 1, 2, Kleitstraat zonder nummer, Luitenant Dobbelaerestraat...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.