erfgoedobject

Domein Ter Durmen

bouwkundig element
ID
33646
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/33646

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Domein Ter Durmen
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Domein zogenaamd "Ter Durmen", rest van kasteelpark met villa gebouwd na de Tweede Wereldoorlog op de plaats van het zogenaamd "Kasteel van Durmen" of "Durmenkasteel". Voormalig "huys van plaisance" waarvan de oudst bekende vermelding opklimt tot 1735 naar aanleiding van de verkoop aan J.B. de Ghellinck, heer van Wingene. Vroeger vrijwel volledig omgracht buitengoed ten oosten van het Schipdonkkanaal, tussen Durmstraat en Peperhoek; noordwestelijke helft van kasteelpark voornamelijk verkaveld in de jaren 1960-1970; verkaveling van de rest van het park nu aan de gang. Bewaard toegangshek van het kasteelpark (op hoek met Peperhoek): twee gewitte bepleisterde vierkante bakstenen hekpijlers met hardstenen dekplaat, vroeger bekroond met siervaas. Aansluitend hekwerk en rest van omheiningsmuur met tweede toegangshek. Nabij de villa: vier per twee bij elkaar staande merkwaardige grote Platanen, volgens gegevens van 1984 bomen met een omtrek van 4,83 meter, 4,80 meter, 4,70 meter en 4,12 meter.

Vooraan in het park: voormalig koetshuis en paardenstallen. Bewaarde ijskelder van het Durmenkasteel, nu gelegen achterin de tuin van de villa Durmstraat nummer 78. Links van de parktoegang, naast begin Peperhoek: kleine, moderne Onze-Lieve-Vrouwekapel naar ontwerp van 1980 van architect W. Van Den Bulcke gebouwd circa 1983. Open bakstenen constructie onder leien tentdak; altaar met keramieken reliëf van Onze-Lieve-Vrouw gesigneerd en gedateerd F. Sigismondi '59. Huidige kapel gebouwd ter vervanging van de in 1979 gesloopte grote Durmenkapel: toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en opgericht in 1899 op de hoek van Durmstraat en Moerstraat, na sloping van de oude, kleine kapel van Durmen die minstens opklom tot begin 18de eeuw.

  • CLAEYS R., Een stukje geschiedenis van het Zomergemse Durmenkasteel, in Heemkundige bijdragen uit het Meetjesland, 1, 2, 1987, p. 87-95.
  • Eigenaars en bewoners van het Durmenkasteel (14), in Ons soldatenblad, XXXI, 3, 1984, p. 29-32; XXXI, 4, 1984, p. 42-44; XXXI, 5, 1984, p. 45-49; XXXI, 6, 1984, p. 59-63.
  • RYCKAERT M., onuitgegeven nota's betreffende de kapellen van Zomergem.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. 1994: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Waarschoot - Zomergem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N5, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1994


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Domein Ter Durmen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/33646 (Geraadpleegd op 19-06-2021)